Politica si administratie

Primarul Florin Oancea a anunțat: Avem cea mai modernă școală din județ!

Încă o investiție finalizată, de peste 2,2 milioane de euro, în infrastructura educațională din municipiul Deva

Adriana Năstase
Ieri a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de creștere a eficienței ener­getice a clădirilor în care func­țio­nează Colegiul Național ,,Decebal” Deva de pe strada Oituz, nr. 8. Cele 3 corpuri de clădire (două clădiri școală și sala de sport) au fost reabilitate cu fonduri euro­pene nerambursabile prin Pro­gra­mul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, și cu bani de la bu­getul local.

Garanție, 5 ani
Printre principalele lucrări executate s-au numărat: lucrări de reabilitare termică (izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea parțială a tâm­plă­riei exterioare existente, termo-hi­dro­izo­larea acoperișului, izolarea termică a plan­șeului peste subsol), reabilitarea sis­temului de încălzire/clima­ti­zare/ven­tilare/ACM (instalație interioară de în­călzire, instalație de preparare apă caldă de consum, instalație de ventilare me­ca­nică, instalație de climatizare), insta­larea unor sisteme alternative de pro­du­cere a energiei electrice/termice (pom­pe de căldură aer-apă, panouri ter­mo­di­na­mice), reabilitarea/modernizarea ins­talației de iluminat (înlocuirea circuitelor de alimentare a tablourilor, a circuitelor de iluminat, prize și aparataje, corpuri de iluminat care utilizează tehnologia LED), lucrări conexe (reparații tencuieli inte­ri­oare/exterioare, montare glafuri, zu­grăveli, modernizare grupuri sanitare cu facilități pentru persoanele cu dizabi­ltăți, refacerea trotuarelor, instalații de alarmare/semnalizare/protecție la in­cen­diu etc.)
Perioada de garanție a lucrărilor exe­cutate la clădirile în care funcționează Colegiul Național ,,Decebal” Deva este de 5 ani.

Pentru viitorul copiilor
Valoarea totală a acestui proiect este de peste 2, 2 milioane de euro.
„Primăria a contribuit la acest proiect cu aproape 400.000 de euro. A fost schimbat totul, inclusiv mobilierul, totul este nou și foarte modern. Nu cred că este o școală mai modernă ca aceasta în tot județul. Vom continua să investim în infrastructura educațională. Prin mo­dernizarea instituțiilor de învățământ, ad­ministrația publică locală investește într-un sistem cu toate facilitățile unei instituții de nivel european. Copiii noștri merită toate condițiile unui act edu­cațional de calitate”, a declarat Florin Oancea, primarul municipiului Deva.
„Aici va avea loc în martie, faza na­țio­nală a Olimpiadei de chimie, proba prac­tică. Avem cu ce ne mândri, este o clă­dire care asigură un proces didactic foar­te modern”, a spus Florin Ilieș, direc­torul Colegiului Național „Decebal” din Deva.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura