Comunitate

Petrila: Opt noi finanțări câștigate pentru comunitate

Magdalena Șerban

Recent, primarul orașului Petrila, Vasile Jurca (foto), a semnat nu mai puțin de opt contracte de finanțare, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la sediul Minis­te­rului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) din București. Valoarea totală a acestora este de 57.540.000 de lei.

Fonduri nerambursabile
Au fost accesate mai multe compo­nen­te al programului, tocmai în ideea de a cuprinde o paletă cât mai largă a nevoilor populației. Astfel, pe Com­po­nenta 5 – Valul Renovării, pentru pro­iectul „Eficientizare energetică clădiri rezidenţiale în oraşul Petrila – Etapa XV”, contractul de finanțare obținut are o valoare de 24.796.000 de lei. Acesta presupune eficientizarea termică a blocurilor cu nr.25, 30, 32, 54, 55, 56 și 57 de pe strada 8 Martie şi blocul B9 de pe strada Muncii. Pe Componenta 10 – Fondul social, în scopul creşterii efi­ci­en­ţei energetice, au fost semnate con­trac­tele de finanțare pentru alte șase pro­iec­te. Primul semnifică „Lucrări de in­­ter­venţie la Spitalul de Urgenţă Petroşani – structură Centrul de Să­nătate multi­func­ţional Petrila din oraşul Petrila”, cu o valoare de 6.695.970 de lei. Al doilea implică „Lucrări de in­ter­ven­­ţie la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi din oraşul Petrila”, cu o valoare de 8.217.150 de lei. Cel de-al treilea repr­e­zintă „Lucrări de in­ter­venție la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi – Structura Şcoala Gimnazială nr. 5 din orașul Petrila”, în sumă de 6.654.936 de lei. Apoi, un altul vizează „Lucrări de inter­ven­ție la ”Școala Gimnazială I.D.Sîrbu din orașul Petrila”, cifrând 5.760.770 de lei. De asemenea, s-a obținut eligibi­li­ta­te și pentru „Lucrări de intervenţie la clă­direa Atelier şcoală oraş Petrila”, cu o valoare de 2.489.890 lei. Totodată, vor fi exe­cu­tate „Lucrări de intervenţie la Şcoala Gim­nazială I.D. Sîrbu Petrila – Structură Şcoala Gimnazială nr. 6 din oraşul Petrila”, în baza unui proiect de 5.861.290 de lei. Tot pe aceeași Com­po­nentă 10 – Fondul social, a fost sem­nat și contractul de fi­nan­țare pentru „Sistem inteligent de management urban Petrila”, în valoare de 2.930.000 de lei. ”Urmează atribui­rea proiectării și scoaterea la licitație pentru executarea lu­crărilor. Menționez că mai avem de­puse cereri de finanțare pen­tru eficien­ti­za­rea energetică a clă­dirilor, după cum urmează: pentru blo­curile 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 34, 35, 36 și 53 de pe strada 8 martie, blocul 36D de pe stra­da Tudor Vladimirescu, blocurile 2 și 3, strada Al Sahia, blocul 66, strada Re­pu­blicii, blocul 7 de pe strada 6 August, acestea aflându-se acum în procesul de evaluare”, a anunțat primarul Vasile Jurca. Conform edilului, aces­tea nu sunt singurele inves­ti­ții care vor rula în urmă­toa­rea perioadă, în paralel des­fă­șurându-se și altele, însă fie din visteria proprie, fie din alte surse de fi­nan­țare (alte axe). Astfel, orașul trece la un alt nivel de modernizare și dezvoltare.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura