Pentru dezvoltarea județului

Adriana Năstase

Ieri, 23 februarie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă, și administratorul public, Costel Avram, s-au aflat la București unde au participat la o serie de întâlniri care au ca scop clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă în județul Hunedoara.

 

Muzeu nou

Astfel, ieri dimineață, reprezentanții Con­si­liului Județean Hunedoara s-au întâlnit cu Valeria Oana Zaharia, manager interimar al Institutului Național al Patrimoniului, pentru a definitiva documentele necesare imple­men­tării proiectului care vizează înființarea Muzeului Civilizației Dacice din Orăștie. INP este, în acest caz, proiectant și suprave­ghe­tor al executării lucrărilor. Proiectul este rea­li­zat de Consiliul Județean Hunedoara în par­te­neriat cu Primăria municipiului Orăștie și este finanțat în cadrul POR 2014-2020, in­vestiția totală depășind suma de 6 milioane euro.
Următoarea deplasarea a fost la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ad­mi­nis­trației. Aici, discuțiile purtate cu secretarul de stat Alexandru Stoica au lămurit câteva aspecte legate de implementarea pro­iec­telor fi­nanțate în județul Hunedoara prin Pro­gra­mul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Ulterior, vicepreședintele CJ Hunedoara, Alin Țambă, a mai participat la încă o în­tâlnire, de această dată cu responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pe tema finanțărilor obținute prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.