Comunitate

Parteneriat educațional româno-finlandez

Magdalena Șerban

Vineri, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a organizat o videocon­ferință cu experți în educație din Finlanda, întrunirea având ca obiectiv implementarea unui proiect edu­ca­țio­nal după model finlandez, la nivelul șco­lilor din județul nostru.

O altă mentalitate
La discuții au luat parte inspectori șco­lari, reprezentanți ai Casei Corpului Di­dactic Hunedoara, consilieri și pro­fesori de sprijin din cadrul Centrului Ju­de­ţean de Resurse şi Asistenţă Educa­ţio­nală Hunedoara, dar și directori ai unităților de învățământ din județul Hunedoara. „Am avut deosebita onoare să îl reîntâlnim pe autorul și apreciatul ex­pert în educație, domnul Ari Pokka, directorul Institutului Finlandez de Edu­cație, fost președinte al Confederației Internaționale a Direc­to­rilor de Școală, precum și al Asociației Directorilor de Școa­lă din Finlanda, îm­preună cu care s-a organizat întâlnirea în sistem video­con­ferință. Au fost alături de noi și pre­prezentanții Universității de Științe Apli­cate din Häme (HAMK), doamna Nana Niskanen, specialist în Politici pentru Dezvoltarea educației și doamna Maaret Viskari, director, Global Education, în cadrul Universității de Științe Aplicate din Häme. Pentru a putea implementa un proiect educațional de o asemenea anvergură, care să fie cu adevărat po­tri­vit și relevant pentru specificul co­mu­nității noastre, este nevoie de o analiză temeinică a situației reale, cu scopul asigurării sustenabilității proiectului și adecvarea la nevoile sis­temului de educație. Așadar, s-au stabilit modul de cercetare și direcțiile strate­gice privind implementarea proiectului și a abordării finlandeze, urmând să aibă loc dezbateri cu directorii unităților de în­vă­ță­mânt din județ pentru a contura un pro­iect re­le­vant pentru specificul co­mu­ni­tății noas­tre. Mulțumim pentru această oportu­ni­tate partenerilor, experți edu­ca­ționali din Finlanda, îi asigurăm de buna colaborare și așteptăm cu interes în­tâl­nirea urmă­toare”, a subliniat inspectorul şcolar general al judeţului Hunedoara, prof. dr. Maria Ştefănie.

De ce exemplul Finlandei?
Pentru că are unul dintre cele mai eficiente modele educaționale din lume. Este țara în care 93 la sută dintre ab­sol­venţii de liceu promovează examenul de bacalaureat, peste 65 la sută dintre liceeni ajung la facultate şi unde doar 10 la sută dintre cei care îşi doresc să de­vină profesori ajung la catedră. Aici, educaţia este adaptată permanent la realităţile lumii în care trăim și, în acest sens, a introdus unul dintre cele mai funcționale mecanisme de școlarizare. Mai exact, educația este configurată astfel încât tinerii sunt pregătiți atât pe plan școlar dar și pentru viață, pentru viitor, punându-se accent pe compe­ten­țe practice și pe dezvoltarea unor ap­ti­tudini de care este nevoie astăzi. Așa că nu e de mirare că Finlanda este renumită pentru sistemul său revoluționar de educație care a stat drept model pentru multe alte țări. Vecina sa Estonia i-a pre­luat exemplul și în câțiva ani a surclasat-o la rezultatele obținute la testele in­ter­naționale P­ISA. De altfel, modelul finlan­dez a fost preluat și în învățământul ro­mâ­nesc și au apărut și primele instituții care urmează didactica nordică.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura