Comunitate

Municipiul Orăștie are încă o grădiniță modernă, obiectiv recent recepționat

Magdalena Șerban

„Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăștie” a fost fi­na­li­zată și recepționată, demersul ma­te­rializându-se din fonduri europene ne­ram­bursabile, câștigate de adminis­tra­ția publică de aici. Urmează faza de auto­rizare, pentru a fi predată în ad­mi­nis­trare Grădiniței ,,Căsuța cu povești” . Capacitatea este de 30 de locuri.

Au promis. Au făcut!
Unul dintre puținii primari hunedoreni care chiar pune umărul să sprijine în mod constant sistemul educațional local este edilul din Orăștie. Recent, s-a pus punct final lucrărilor la grădinița de pe Strada Luncii, programul investițional incluzând extinderea clădirii (parter și etaj), rea­li­zarea de instalații sanitare noi, termice și electrice, a unei scări exterioare pentru eva­cuarea în situații de urgență de la ni­velul etajului, finisaje interioare la pereți, pardoseli și plafoane, izolației exterioare, amenajarea terenului aferent grădiniței cu: trotuare, alei pietonale, platformă gos­podărească, loc de joacă pentru copii, împrejmuire respectiv porți de acces (pentru accesul pietonal și auto), ca­pacități funcționale realizate pentru 30 locuri: săli de grupă, dormitoare, ves­tiare și grupuri sanitare, cabinet medical, bucătărie, spălătorie și uscătorie proprie. „Intervențiile au constat în reconfigu­ra­rea funcțională necesară pentru a adap­ta construcția existentă la nevoile ac­tu­a­le ale municipiului Orăștie, respectiv o gră­diniță cu program prelungit, cu o ca­pacitate de 30 de copii. După cum am spus mereu, consider că educația este unul dintre stâlpii pe care se sprijină orice comunitate, indiferent cât de mică sau mare este ea. Prin urmare, investițiile în rețeaua școlară și preșcolară rămân pri­oritare pentru noi, ca autoritate publică. Părinții trebuie să fie ajutați, cadrele didactice, preșcolarii și școlarii trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții pentru un cadru optim de învățare. Nu poți pretinde rezultate excepționale și performanță dacă nu pui la dispoziție un sis­tem care să deservească nevoile re­ale”, a transmis primarul din Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan. Mai trebuie pre­cizat că pe de altă parte, unitățile de în­vă­țământ preșcolar și școlar din Orăștie vor fi dotate și echipate din fonduri neram­bur­sabile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), mai exact 8,4 milioane de lei, în urma câș­tigării unui proiect. Totodată, nu demult, creșa nouă de pe strada Luminii, nr. 10 a fost recepționată de municipalitatea din Orăștie. Obiectivul a fost construit și dotat prin Programul Operațional Regio­nal 2014 – 2020 (fonduri europene ne­ram­bursabile).