Politica si administratie

Fermierii europeni trebuie respectați și susținuți

La nivel UE trebuie recunoscută im­por­tanța strategică a producției euro­pene de alimente, iar în acest sens fer­mierii europeni trebuie să fie respec­tați, sprijiniți mai consistent și nu trebuie supraîncărcați cu o nouă biro­crație, acestea au fost principalele con­cluzii desprinse în cadrul recentei Conferințe ”O viziune pentru fermieri și agricultură” organizată de Grupul PPE din Parlamentul European (PPE).
„Conferința care s-a desfășurat în plenul PE a reunit peste 800 de fermieri, ex­perți, factori de decizie la nivel națio­nal, europarlamentari PPE. O idee im­por­tantă desprinsă din dezbaterile care au avut loc a fost aceea că viitorul Parlament, rezultat în urma alegerilor de anul viitor, dar și noua Comisie Euro­peană vor avea importanta sarcină de a decide cu privire la viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) pentru perioada de după 2027. Grupul PPE a ajuns la concluzia că în PAC avem nevoie de un pilon economic puternic care să permită tranziția către practici agricole mai du­rabile, să sprijine reînnoirea genera­țio­nală și să protejeze mai bine fermierii pe o piață globală extrem de volatilă”, a de­clarat europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE).
Potrivit acestuia, Grupul PPE con­si­deră că este nevoie de o concentrare maximă în privința cercetării și inovării în agricultură în toate statele membre. ”La ora actuală, în UE avem nevoie de mai multe investiții în tehnologie, inclusiv în tehnologia care să servească fermierilor. Grupul PPE va iniția și va sprijini în con­tinuare toate măsurile care le vor per­mite tinerilor să asigure viitorul sec­to­rului agricol, dar și pe cele care să creeze condiții echitabile pentru pe piața unică pentru toți fermierii din UE”, a precizat Winkler.