ActualitateComunitate

Luncoiu de Jos, în rând cu lumea europeană: Cetăţenii vor avea un centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Luncoiu de Jos a accesat și câștigat o finanțare în cuantum de aproape 4,6 milioane de lei, în baza căreia va înființa în extra­vilan un centru de colectare prin aport voluntar (CAV), prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), com­ponenta de mediu. Astfel, atât re­zi­durile rezultate în urma construcțiilor plus multe alte deșeuri pot fi ges­tio­nate civilizat și legal. Este un demers investițional rar întâlnit în mediul rural, aducând cetățenilor niște con­diții și facilități ca la oraș.

Dealu Fetii nu e groapa de gunoi a zonei!
„Va fi construit exact în zona problematică, Dealu Fetii, adică acolo unde se arunca de către mai toată lumea, ceea ce nu se putea pune în pubelele menajere. Doar că în ultimii ani, ve­neau și din alte zone și am ajuns să tragem linie. Necontrolat și hao­tic, de la saci cu haine și până la bi­doane, absolut de toa­te se aruncau. Este foarte important de menționat faptul că locuitorii comunei vor avea posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de sticlă, metal, material plastic, cauciuc, lemn, tex­tile, ambalaje, deșeuri de echi­pa­mente electrice și electronice, de­șeuri de baterii și acumulatori și deșeuri din construcții, deșeuri volu­minoase, inclusiv saltele și mobilă. Vor avea doar obligația de a le transporta până în locația respectivă. Prin acest centru au ocazia să le arunce, fără costuri din partea lor. Mulți construiesc, demolează și nu au de ales, trebuie să arunce ceea ce rămâne. Pur și simplu nu au unde să le ducă, la ora actuală. Astfel, vom soluționa și acest aspect. Termenul limită de efectuare a recepţiei lu­crărilor este 30.09.2024, iar chel­tuielile implică, de la amenajarea terenului aferent și introducere a utilităților necesare, montare sis­tem de supraveghere video, asi­gu­rare cântar și până la cons­trucții și instalații, pro­iec­tare și consultanță, pro­be tehnologice și tes­te, etc. Achiziţia de bunuri (con­tai­nere pentru do­ta­rea centrelor de co­lectare prin a­port voluntar) se va realiza centra­li­zat, de către Mi­nisterul Me­diul­ui, Apelor și Pă­durilor (MMAP). Vrem să oferim soluțiile ne­ce­sare, astfel încât să fie evitate situațiile în care deșeurile ajung în mod ilegal în spațiul public și oa­menii au probleme. Ei au nevoi pentru care se impun soluții, nu trebuie pe­depsiți din moment ce nu li se oferă variante. Prin urmare, va dispărea și tentația de a arunca la întâmplare, pe domeniul public, prin păduri, pe maluri de ape, etc. Deci nu se va mai certa nimeni cu legea și totul va fi civilizat și simplu pentru oricine. La cei 1600 de locuitori ai comunei noastre, să ne imaginăm câte lucruri nefolositoare le depozităm și ne împiedicăm de ele. Dar ce fac cu un aragaz vechi, un televizor, un frigider? Poate nu am în plan sa-l dau în programul byback, nu doresc să cumpăr altele noi. Exemple sunt multe. Deci, din 30 septembrie, ce e nefo­lositor poate fi adus aici. Deja am în­ceput treaba în teren”, a transmis primarul din Luncoiu de Jos, Călin Dud.

Printre foarte puținele comune hu­nedorene care se organizează. Totul e modular, separat și ermetic. Fără mi­rosuri!
De menționat că aceste CAV-uri asi­gură colectarea separată a deșeurilor me­najere ce nu pot fi colectate în sis­tem door-to-door, respectiv reciclabile și biodeșeuri. Obiectivul general este accelerarea procesului de extindere și de mo-dernizare a sistemelor de ges­tionare inteligentă. Ținta propusă prin acest program este construirea și ope­raționalizarea a 565 de centre de co­lectare cu aport voluntar până la ju­mătatea anului 2026, la nivel național. Alocarea finan-ciară totală acordată prin PNRR pentru lucrările destinate demersului este de 587.860.000 euro, din care 135.660.000 euro reprezintă cotă suplimentară față de procentul de 30 la sută din sumele prevăzute prin PNRR. Nu se pune problema de mizerie în jur, de mirosuri sau alte inconveniente care să producă deranj. Sistemul e unul modern.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura