Politica si administratie

Laurențiu Nistor: Investiții majore în serviciile publice de utilități

Reducerea decalajelor dintre mediul rural și urban, asigurarea unui nivel de trai ridicat și a unor servicii publice demne de vre­murile în care trăim presupun o strategie de dezvoltare axată pe investiții în infra­structura de drumuri și de utilități, pe dezvoltare economică și crearea de locuri de muncă.
„Apa este una dintre resursele vitale pentru asigurarea vieții. Fără apă nu putem avea industrie, agricultură, servicii de cali­tate. De la această realitate am pornit atunci când am hotărât că este nevoie de investiții majore în rețelele de alimentare cu apă și canalizare, în modernizarea, extinderea și înființarea de rețele noi în zone în care, în urmă cu 20-30 de ani, nici nu ne gândeam că este posibil. Tocmai de aceea, am decis ca Master Planul de alimentare cu apă să includă și comu­nitățile mai restrânse, deoarece și locuitorii de aici trebuie să se bucure de toate facilitățile unei vieți moderne” – Laurențiu Nistor, președinte în exercițiu și candidat la un nou mandat de pre­șe­dinte al Consiliului Județean Hunedoara din par­tea PSD.

Peste 1 miliard de lei, investiți în modernizarea și extinderea rețelelor de apă
Operatorul regional de apă Apa Prod SA Deva, unde Consiliul județean Hunedoara este acțio­nar împreună cu ma­jo­ri­tatea primăriilor din ju­deț, a reușit să obțină o finanțare în valoare de 274 de milioane de euro pentru mo­der­ni­zarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din aria sa de acoperire. 125 de localități aflate pe te­ritoriul a 38 de unități administrativ-terito­riale sunt vizate de acest proiect major de dezvoltare a infrastructurii de apă.
„La finalul proiectului, peste 196.000 de locuitori vor beneficia de servicii con­for­me de alimentare cu apă și peste 175.000 de locuitori vor avea asigurate servicii de colectare a apelor uzate” – Laurențiu Nistor, președinte în exercițiu și candidat la un nou mandat de președinte al Con­siliului Județean Hunedoara din partea PSD.

Sute de kilometri de rețele modernizate și reabilitate
La capitolul investiții în sectorul de apă se vor construi 205,8 km de con­ducte de aduc­ți­u­ne noi, 143,1 km de rețele de dis­tribuție noi, vor fi re­abi­li­tate 92 km de re­țele de aducțiune. În ceea ce pri­veș­te sis­
te­mul de canalizare (apă uzată) se vor cons­trui 19,2 km de canalizare noi și se vor reabilita alți 26,1 km de rețele. În incinta stației de epurare Deva, va fi construit un uscător de nămol cu capacitatea de 7000 tone/an, care va deservi toate stațiile de epurare din aria de operare Apa Prod Deva.
Tehnologiile înalte și-au făcut loc și în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, astfel că astăzi vorbim de tratare, monitorizare sau contorizare inteli­gentă a consumului de apă. Noul proiect înseamnă investiții în sectorul de verificare și monitorizare a calității apei potabile și a apei epurate, precum și investiții în sectorul de gestionare/ monitorizare a producției, detectări pierderi și facturare, dezvoltare infrastructură prin realizarea, printre altele, a unui sistemul de contorizare cu citirea con­toarelor de la distanță pentru apro­ximativ 45.700 de abonați.

Țara Hațegului, una dintre beneficiarele investiției
Unul dintre contractele de lucrări sem­nate de Apa Prod SA în cadrul acestui pro­iect vizează înființarea și reabilitarea con­duc­telor de transport, a stațiilor de pom­pa­re, a stațiilor de clorinare și rezervoarelor în comunele Sântămăria Orlea, Totești, Râu de Mori, Sarmizegetusa, General Berthelot, Răchitova, precum și înființare rețelei de distribuție în satul Bărăștii Hațegului.
„Prin această investiție, 29 de localități din 6 comune situate în Țara Hațegului vor beneficia de un sistem de alimentare cu apă modern și eficient, monitorizat și controlat de la distanță” – Laurențiu Nistor, preșe­dinte în exercițiu și candidat la un nou mandat de președinte al Con­siliului Jude­țean Hunedoara din partea PSD. (A.N.)

 

Comandat de PSD – filiala Hunedoara.
Executat de SC Media Hunedoreană SRL.
Cod identificare atribuit de AEP: 21240002

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura