Comunitate

Lelese, comuna care pe cât e de mică, pe atât de mari îi sunt investițiile

Magdalena Șerban

Una e când vezi pe hartă și alta e când ajungi în teren. Deși mo­der­ni­za­rea drumurilor fores­ti­e­re din mediul rural nu pare o ne­voie reală în teorie, cel puțin nu pentru Uniunea Euro­pea­nă, ea este o necesitate majoră pen­­tru cetățeni, asigu­rân­du-le accesul în zonă. Așa că cine trage po­noasele? Autoritatea lo­cală. Deși bucuria și mul­țu­mirea con­du­ce­rii din Lelese sunt foar­­te mari în ce pri­veș­te câștigarea unei finanțări exter­ne care a dat po­si­bi­li­ta­tea unei investiții mult aștep­tate, totuși, se află într-un im­pas ce tre­buie rezolvat.

Un ochi râde, altul plânge
„În 2024 avem alocări bugetare la fel ca cele din 2023, dar chel­tu­ielile sunt mai mari. La ce con­tribuții proprii trebuie să asigu­răm, cred că vom rămâne datori mult timp de acum înainte. De exemplu, 1,6 milioane de lei trebuie să suportăm, cotă proprie, doar pen­tru a acoperi suma re­zultată din actuali­ză­rile de pre­țuri de la pro­gramul investi­țio­nal ce a vizat mo­dernizarea prin asfaltare în Râncu Mare, a drumului forestier. Fiind din fonduri externe, UE nu ne acordă sprijin, di­rec­ționându-ne către minister, apoi ministerul ne trimite la Consiliul Jude­țean care ne ajută cum poate și uite așa. Asta, din cauză că Uniunea con­sideră că drumurile forestiere nu sunt de interes public. Sunt văzute ca drumuri de exploatare pentru producție, deci nu sunt subvenționate. Drumul nostru e gata, facturile sunt făcute, mai avem o parte de decontat. Până în august 2023 am plătit, dar am rămas cu banii aceștia mulți, pe care nu știm cum îi vom onora”, a anunțat primarul din Lelese, Ciprian Achim (foto).

Nimeni, nimic
Pe de altă parte, neexistând prece­dent, plimbatul soluționării rămâne între instituții. „Deocamdată, nu se știe nimic nici de la Ministerul Fi­nanțelor, nici de la Ministerul Agricul­turii, nimeni neștiind exact cum se va proceda. Tot ce a fost fonduri europene s-au plătit în mod clar, dar acum, pe lângă noi, mai sunt și alte trei comune cu situație similară. E o chestiune de nișă și nu se știe cum trebuie abordată. La fiecare axă de finanțare rămân re­zerve de bani rezultate dintre dife­rențele între valorile estimate și cele licitate sau din proiectele la care be­neficiarii renunță, rezerve care se pot împărți, în urma solicitărilor celor care le-au accesat cu succes. Însă cu excepția proiectelor pe drumuri fores­tiere. Devine descurajant atât pentru beneficiar, cât și pentru executant. Stresul e mare”, a adăugat edilul local. Acesta a mai transmis că în rest, mai are cofinanțări și la alte proiecte, dar sunt mai mici și nu pun presiune pe administrația publică. Sunt prevăzute în bugetul din 2024, iar sumele totale nu depășesc 600.000-700.000 de lei. Nu vor face cheltuieli mari și așa se vor putea descurca.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura