Politica si administratie

LA GEOAGIU, VORBESC FAPTELE!

Dragi concetățeni,

 

Orașul Geoagiu se găsește într-o etapă importantă pe drumul spre dezvoltare și modernizare, marcând finalizarea cu succes a unor proiecte majore, în timp ce altele sunt încă în curs de desfășurare. În plus, există o serie de noi proiecte și investiții care urmează să fie demarate în perioada imediat următoare, având ca scop îmbunătățirea substanțială a calității vieții locuitorilor. Aceste inițiative vor contribui semnificativ la transformarea orașului Geoagiu într-un mediu prietenos și modern, oferindu-le rezidenților oportunități sporite și facilități îmbunătățite pentru o viață mai bună.

 

Un pas major în avansarea dezvoltării orașului, cu o importanță deosebită pentru stațiunea Geoagiu-Băi, a fost reprezentat de modernizarea drumului județean, parte integrantă a Culoarului Traficului Mureș Nord. Această lucrare a fost realizată conform celor mai înalte standarde de calitate, fiind inclusă într-un proiect coordonat de Consiliul Județean Hunedoara și finanțată prin fonduri europene nerambursabile. Modernizarea acestui drum vital nu numai că a îmbunătățit infrastructura rutieră a zonei, dar a avut și un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și turistice a stațiunii Geoagiu-Băi și a întregii regiuni. Acest proiect a creat oportunități noi pentru atragerea de turiști și investitori, consolidând astfel poziția orașului și stațiunii ca destinații atractive și competitive pe harta turismului românesc.

 

Cu finanțare europeană și o administrare eficientă din partea autorităților locale, modernizarea acestui drum reprezintă un exemplu elocvent al modului în care investițiile publice strategice pot stimula dezvoltarea durabilă a comunităților și pot contribui la creșterea calității vieții locuitorilor. Este un demers crucial pentru consolidarea infrastructurii necesare pentru progresul urban și turistic al zonei, reflectând angajamentul puternic de a face din Geoagiu un pol de atracție cu potențial de dezvoltare continuă și sustenabilă.

 

Dezvoltarea continuă a turismului și a serviciilor, împreună cu promovarea obiectivelor importante din zonă, reprezintă piloni fundamentali pentru asigurarea unei vizibilități tot mai crescute și pentru contribuția susținută la consolidarea economiei locale. Odată cu creșterea turismului în Geoagiu și în împrejurimi, se deschid noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și a serviciilor conexe. Investițiile în facilități de cazare modernizate, restaurante, atracții turistice și activități recreative vor nu doar atrage mai mulți vizitatori, dar vor contribui și la diversificarea ofertei și la prelungirea sezonului turistic.

 

Promovarea obiectivelor cheie din zonă, cum ar fi patrimoniul cultural și natural, spațiile de agrement sau evenimentele locale, este esențială pentru atragerea atenției și a fluxului continuu de turiști. O campanie de marketing eficientă, pe multiple canale, împreună cu colaborări strategice cu agenții de turism și turoperatori, va spori interesul pentru destinația Geoagiu și va stimula cererea pentru produse și servicii locale. Impactul acestor inițiative va fi resimțit în economia locală. Creșterea turismului generează locuri de muncă noi în sectorul de servicii și susține afacerile existente.

Prin urmare, consolidarea eforturilor în dezvoltarea turismului și serviciilor, împreună cu o strategie eficientă de promovare a potențialului local, va juca un rol esențial în transformarea Geoagiului într-o destinație turistică de succes, contribuind activ la creșterea și diversificarea economiei locale.

 

Sprijinul dumneavoastră este important pentru a reuși, iar împreună putem face ca orașul nostru să devină un loc mai bun pentru toți locuitorii săi. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și suntem hotărâți să lucrăm cu determinare pentru a atinge obiectivele noastre comune de dezvoltare și prosperitate.

 

 

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE, în perioada 2016-2024    (POR 2014-2020, PNDR 2014-2020, POPAM 2014-2020):

 

 “Crearea de facilități pentru recreere și agrement în Stațiunea Geoagiu Băi”

 • În prezent, echipele implicate lucrează asiduu pentru a finaliza proiectul conform termenelor stabilite 30.06.2024.
 • Fiecare etapă a lucrărilor este supervizată și monitorizată atent pentru a asigura calitatea și conformitatea cu specificațiile tehnice.

 

„Reabilitare termică a Casei de Cultură Ioan Budai Deleanu din orașul Geoagiu”

 • Lucrările au fost receptionate în luna februarie 2023, iar Casa de Cultură ,,Ioan Budai Deleanu,, funcționează în prezent, oferind un spațiu dedicat organizării și desfășurării unei varietăți de activități culturale și artistice.
 • Acest moment marchează o etapă semnificativă în dezvoltarea culturală a comunității noastre. Casa de Cultură reprezintă un loc important pentru întâlniri culturale, evenimente artistice, expoziții, concerte, spectacole de teatru, conferințe și alte manifestări culturale diverse. Oferind un cadru adecvat și dotări moderne, această instituție contribuie la promovarea artei și culturii în rândul locuitorilor din zonă și a vizitatorilor.
 • În plus, Casa de Cultură devine un punct central al vieții sociale și culturale din localitate, consolidând coeziunea și identitatea comunității prin intermediul artei și culturii. Este un spațiu care încurajează schimbul de idei, dialogul intercultural și colaborările creative între artiști și publicul larg.

 

 „Centrul Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală.

 • Lucrările au fost recepționate în luna aprilie 2024,
 • Prin intermediul acestui proiect s-a dorit, crearea unui serviciu social pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală, dedicat persoanelor aflate în risc de excluziune socială

      

 Reabilitare teren de sport Geoagiu Băi

 • Stațiunea Geoagiu Băi dispune de un teren de sport modern, realizat din material sintetic, care oferă posibilități variate pentru practicarea activităților sportive precum minifotbalul, tenisul de picior și voleiul. Acest teren reprezintă o resursă importantă pentru comunitatea locală și pentru vizitatorii stațiunii, oferind un spațiu ideal pentru activități recreative și sportive.
 • Terenul este dotat cu o tribună ce poate găzdui până la 150 de persoane, asigurând confortul și suportul necesar pentru spectatori și participanți la evenimente sportive sau activități desfășurate aici. Tribuna este proiectată pentru a oferi o perspectivă excelentă asupra terenului, permițând publicului să se bucure de competiții sau demonstrații sportive în condiții optime.

 

„Grădinița cu program normal, modernă, cu 3 săli de grupă”:

 • S-a finalizat construcția unei grădiniței, concepută să ofere un mediu optim pentru educația și dezvoltarea copiilor din comunitate. Grădinița dispune de trei săli de grupă, fiecare amenajată și echipată conform celor mai înalte standarde pedagogice și de siguranță.
 • Pe lângă clădirea principală, a fost amenajată o zonă de joacă cu suprafață din tartan, special concepută pentru a sprijini activitățile de recreere și mișcare ale copiilor. Această suprafață ergonomică și sigură oferă un cadru propice pentru jocuri în aer liber și activități sportive, contribuind la dezvoltarea fizică și socială a micuților.
 • Această nouă grădiniță reprezintă o realizare semnificativă pentru comunitatea noastră. Ea nu doar oferă un mediu educativ modern și stimulativ pentru copiii noștri, ci și susține dezvoltarea armonioasă a întregii comunități. Oferind o educație de calitate încă de la vârste fragede și promovând activitățile recreative și sociale, această instituție contribuie la creșterea nivelului de trai și la consolidarea legăturilor dintre membrii comunității.

 

Amenajare zonă de agrement la râul Mureș, oraș Geoagiu, județul Hunedoara”

 • Prin acest proiect s-a urmărit dezvoltarea turismului pentru pescuit recreativ-sportiv, cu/fără ambarcațiuni, prin realizarea unui debarcader cu ponton plutitor și amenajarea și dotarea zonei de agrement aferente: spații verzi, parcare, alei, bănci.

 

Centrul de Zi și Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu

 • Prin acest proiect s-a urmărit înființarea Centrului de zi si a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice care au domiciliul legal pe raza UAT Oraș Geoagiu, care în urma evaluării situației socio – familiale și a constatării situației de dificultate necesită aceste servicii.
 • Sistemele de protecție socială trebuie să evolueze într-o manieră dinamică adaptându-se permanent evoluției comportamentelor și structurilor familiale în conexiune cu evoluția demografică și cu transformările de pe piața muncii. De aceea persoanele vârstnice care se afla într-una dintre următoarele situații pot beneficia de măsuri corespunzatoare oferite la Centrul de zi si Unitate de îngrijire la domiciliu:
 1. a) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (nu au întretinatori legali ca urmare a unui act juridic de înstrăinare a bunurilor și locuinței, cu clauza de întreținere);
 2. b) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 3. c) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 4. d) se afla în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice;
 5. e) nu sunt încadrate în gradul de handicap cu asistent personal în condițiile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

 

 

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE, în perioada 2016-2024 (A.N.L, PNDL I, PNDL II, ANGHEL SALIGNY, A.F.M):

 

 • Prin finanțare guvernamentală, în Geoagiu, au fost realizate și repartizate „Locuințe pentru tineri destinate închirierii, prin ANL București”, iar în prezent se derulează sau s-au finalizat lucrări importante de infrastructură care îmbunătățesc calitatea vieții și accesul la servicii esențiale pentru locuitorii din diferite zone ale orașului.

 

 • În satul Cigmău și pe strada Pinului din stațiunea Geoagiu Băi, lucrările de implementare a infrastructurii de apă și canal sunt în curs de desfășurare sau au fost finalizate. Aceste lucrări sunt esențiale pentru a asigura alimentarea cu apă în condiții optime pentru locuitorii din cătunul Poenari și pentru a îmbunătăți infrastructura generală a apei în aceste zone.

 

 • De asemenea, s-au realizat modernizări de străzi în satul Aurel Vlaicu, inclusiv lucrări de asfaltare și reabilitare a infrastructurii rutiere, pentru a facilita accesul și mobilitatea în zonă.

 

 • Un alt proiect important este construirea unui pod peste Râul Geoagiu pentru a asigura accesul către cartierul romilor, un pod spre Valea Bacâia, cu scopul de a facilita transportul și conectivitatea între diferitele zone ale orașului și unul pe Valea Homorodului.

 

 • În satul Homorod, s-au realizat lucrări de reabilitare a unei unități de învățământ, ceea ce reprezintă o investiție semnificativă în educație și în infrastructura școlară din zonă.

 

 • Una dintre realizările notabile este finalizarea lucrărilor la Baza Sportivă Geoagiu, oferind comunității un spațiu modern pentru activități sportive și recreative.

 

 

Aceste inițiative guvernamentale reflectă angajamentul puternic pentru dezvoltarea comunității locale, asigurând îmbunătățiri semnificative în infrastructură, acces la locuințe și servicii esențiale, educație și conectivitate între diferitele părți ale orașului Geoagiu. Prin investițiile în proiecte de acest gen, se promovează dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții pentru toți locuitorii din zonă.

 

Programul „Anghel Saligny” a avut un impact semnificativ în Geoagiu, aducând finanțări și proiecte aprobate pentru dezvoltarea infrastructurii esențiale în diverse zone ale localității.

 

 • În satul Homorod, s-a aprobat construirea unei rețele de canalizare și alimentare cu apă, ceea ce reprezintă o îmbunătățire majoră pentru locuitorii din zonă, asigurând accesul la servicii de utilități de calitate.

 

 • De asemenea, în Cătunul Poenari, pe strada Feredeului, lucrările de extindere a rețelei de canalizare au fost aprobate și sunt în curs de implementare. Aceste proiecte vor contribui la creșterea confortului și calității vieții pentru comunitatea locală.

 

 • În localitățile Bozeș și Bacâia, programul prevede extinderea rețelei de distribuție și racorduri pentru gaze naturale. Această inițiativă va aduce beneficii semnificative, asigurând accesul la energie eficientă și sigură pentru locuitorii din aceste zone.

 

 • De asemenea, în satul Geoagiu Băi, lucrările de extindere a rețelei de canalizare de pe strada Pinului către strada Feredeului sunt parte din acest program, ceea ce va îmbunătăți infrastructura de salubritate în stațiune și va asigura o gestionare mai eficientă a apelor uzate.

 

Aceste investiții strategice în infrastructură, finanțate prin Programul Anghel Saligny, sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă și modernizarea localităților din Geoagiu, contribuind la creșterea calității vieții locuitorilor și la stimularea creșterii economice și sociale în întreaga zonă. Prin aceste proiecte, se creează o fundație solidă pentru viitorul comunității, asigurând condiții optime de trai și facilitând accesul la servicii esențiale pentru toți locuitorii.

 

Prin Administrația Fondului pentru Mediu se desfășoară proiecte importante de reabilitare și modernizare a infrastructurii în Geoagiu cu impact direct asupra calității vieții locuitorilor și a mediului înconjurător.

 

 • Unul dintre aceste proiecte vizează reabilitarea și modernizarea unității de învățământ Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”, respectiv corpul destinat școlii primare. Această inițiativă are scopul de a oferi condiții mai bune pentru educația și dezvoltarea elevilor, prin modernizarea spațiilor de învățământ și a facilităților aferente.

 

 • De asemenea, în cadrul programului, se derulează proiecte de modernizare a sistemului de iluminat public în orașul Geoagiu. Aceste lucrări implică instalarea de echipamente și tehnologii noi, mai eficiente energetic, care contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon, având un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

 

 • În stațiunea Geoagiu Băi, se implementează un proiect de creștere a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în sistemul de iluminat public. Acest lucru presupune utilizarea tehnologiilor moderne pentru monitorizarea și controlul consumului de energie, adaptând iluminatul public la cerințele specifice ale fiecărei zone, în vederea optimizării și reducerea pierderilor de energie.

 

 • Aceste acțiuni sunt esențiale pentru promovarea dezvoltării durabile în Geoagiu, contribuind la modernizarea infrastructurii educaționale și a serviciilor publice, precum și la protejarea mediului prin implementarea practicilor mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin aceste investiții și proiecte de mediu, se urmărește creșterea calității vieții și crearea unui mediu urban mai sustenabil și prietenos în Geoagiu și în stațiunea Geoagiu Băi.

 

Investițiile realizate din bugetul local în Geoagiu au avut un impact semnificativ asupra infrastructurii și serviciilor comunitare, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

 

 • Inființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Populației Geoagiu.

 

 • Amenajarea unui Punct SMURD în Geoagiu, echipat și dotat corespunzător, care funcționează permanent.

 

 • De asemenea, s-a acordat sprijin pentru construirea unei bucătării la Căminul Cultural din Băcâia, contribuind astfel la dezvoltarea facilităților comunitare.

 

 • Bugetul local a fost alocat în fiecare an, conform Legii 350/2005, pentru susținerea și întreținerea unităților de cult din orașul Geoagiu și satele învecinate, reprezentând o investiție în patrimoniul cultural și religios al comunității.

 

 • Alte proiecte de reparații și întreținere realizate includ lucrări la aleile școlii generale și aleea de intrare la liceu, reparații de asfaltare pe străzile Râului 1 și 2 din orașul Geoagiu, reparații capitale la școala primară din Geoagiu Băi și la capela din Geoagiu Băi.

 

 • De asemenea, s-a executat o instalație de utilizare a gazelor naturale la Centrul Comunitar Multifuncțional, asigurând servicii de îngrijire personală pentru comunitate.

 

 • Extinderea rețelei de gaze naturale și realizarea branșamentelor în orașul Geoagiu, proiectarea și execuția capelei mortuare în orașul Geoagiu și satul Gelmar, precum și reparațiile la sala de consultații a dispensarului medical din oraș sunt alte investiții importante în infrastructura comunitară.

 

 • În plus, s-au realizat lucrări de reparații la trotuare, borduri și spații verzi în zona centrală a orașului, refacerea drumului pietruit în satul Cigmău și lucrări de reparații și întreținere a drumurilor în localitățile Geoagiu Băi, Renghet și Homorod.

 

 

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE:

 • Reabilitare și modernizare drumuri din interiorul localității – sat Gelmar,
 • Alimentare cu apă, sat Homorod,
 • Rețea de canalizare, sat Homorod,
 • Extinderea rețelei de canalizare pe strada Feredeului – Cătun Poenari,
 • Extindere rețea de canalizare în satul Geoagiu Băi din strada Pinului la strada Feredeului,
 • Reabilitarea/modernizarea unității de învățământ Liceul Tehnologic Agricol Al. Borza, corp școala primară, strada Calea Romanilor, Nr 149,
 • Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în sistemul de iluminat public din Geoagiu Băi,
 • Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în sistemul de iluminat public din Geoagiu,
 • Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău,
 • Construire pod pe Râul Geoagiu spre acces cartier persoane de etnie romă,
 • Construire creșă mică, Calea Romanilor, nr. 149, oraș Geoagiu,
 • Construire insule ecologice digitalizate în Geoagiu,
 • Intervenție în primă urgență la Castrul Roman – Germisara de la Cigmău,
 • Achizitie microbuz școlar/transport verde – microbuze electrice pentru elevi,

 

Cereri de finanțare depuse in luna mai, anul 2023, în cadrul Programului Național de Investiții  „Anghel Saligny”:

 • Extindere rețea de canalizare pe strada Râului – Geoagiu
 • Extindere rețea de canalizare în cartierul “La Lunca” – Sat Renghet
 • Realizare conductă de aducțiune pentru sistemul de alimentare cu apă – sat Bozeș
 • Extindere rețea de alimentare cu apă, strada Râului, strada Romanilor (DJ705) – sat Renghet

 

Cereri de finanțare / documentații, depuse în anul 2023, și aflate în diverse etape evaluare:

–           Parc fotovoltaic pentru autoconsum oras Geoagiu, jud. Hunedoara (Fondul de Modernizare),

–           Platforma de gunoi (PNRR),

–           Cresterea eficientei energetice a scolii din localitatea Aurel Vlaicu, oras Geoagiu, judetul Hunedoara (AFM),

–           Cresterea eficientei enrgetice a caminului cultural din localitatea Aurel Vlaicu, oras Geoagiu, judetul Hunedoara (AFM),

–            Construire și dotare Centru medical local Geoagiu (CNI),

 

 

Documentații tehnico-economice aflate în etapa de pregătire pentru Programul Operațional Regional 2021-2027:

Reabilitare blocuri Geoagiu Bai

 • Creșterea eficienței energetice a blocului turn de locuințe din stațiunea Geoagiu Băi
 • Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 1 din stațiunea Geoagiu Băi
 • Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 din stațiunea Geoagiu Băi
 • Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 3 din stațiunea Geoagiu Băi
 • Revitalizarea zonei centrale a orașului Geoagiu

Aceste investiții semnificative demonstrează angajamentul autorităților locale pentru dezvoltarea durabilă a comunității, asigurând infrastructura necesară pentru o viață mai bună și mai sigură pentru toți locuitorii din Geoagiu și din zonele adiacente.

 

Cu sprijinul domnului Laurențiu Nistor, Președintele Consiliului Județean Hunedoara, și al întregii echipe de consilieri locali și județeni, ne adresăm cu respect și încredere către dumneavoastră, solicitând sprijin în continuare pentru a finaliza cu succes proiectele ambițioase de infrastructură și modernizare care sunt deja în curs de desfășurare în orașul nostru.

 

NU NE OPRIM AICI!  Avem planuri de a iniția noi proiecte care să aducă beneficii semnificative comunității în viitorul apropiat. Angajamentul nostru față de dezvoltarea orașului rămâne neschimbat și susținem cu fermitate progresele realizate până acum.

 

Vă asigurăm că DEZVOLTAREA ORAȘULUI VA CONTINUA într-un mod sustenabil și că ne vom concentra pe îmbunătățirea calității vieții fiecărui locuitor în parte. Consolidarea poziției noastre ca o comunitate unită și orientată spre progres este esențială pentru noi.

 

 

 

VASILE CĂRĂGUȚ

PRIMAR ORAȘUL GEOAGIU

 

CONTINUĂM ÎMPREUNĂ!

 

Comandat de PSD – filiala Hunedoara.
Executat de SC Media Hunedoreană SRL,
tiraj 3.000 exemplare.
Cod identificare atribuit de AEP: 21240002

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura