Comunitate

Insemex Petroșani: Noi brevete de invenție

Magdalena Șerban

În perioada octombrie – noiembrie 2022, reprezentanții Institutului Na­țional de Cercetare – Dezvoltare pen­tru Securitatea Mineră și Pro­tecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani au depus la OSIM cereri de brevet, în baza derulării activi­tă­ților de cercetare pentru proiectele în desfășurare, cu finanțare de la bu­getul de stat.

Menite să salveze vieți
“Cererile înregistrare la OSIM atestă munca depusă în domeniul cercetării atmosferelor cu potențial exploziv. Au fost depuse pentru Stand experimental la scară redusă pentru cercetarea exploziilor ames­te­curilor aer-gaz inflamabil; Stand pen­tru studierea aprinderii ames­te­curilor explozive gazoase prin efect corona; Stand pentru determinarea variațiilor de presiune la modificarea direcției de propagare a exploziilor gazoase în spații interconectate; Poligon mobil de antrenament pentru pregătirea prac­tică a personalului de interven­ție și salvare în medii toxice / ex­plozive / inflamabile; Sis­tem com­plex pen­tru de­ter­mi­narea com­porta­men­tului la aprindere și ardere a ma­te­ria­lelor solide în atmosfere cu concentrații ri­dicate de oxi­gen; Metodă de determinare a dinamicii de formare a at­mosferelor e­xplosive. În sp­a­tele unor astfel de de­mersuri se află efort, im­pli­care și mult timp dedicat obținerii perfor­man­ței”, a afir­mat dr.ing. George Artur Găman (foto), directorul gene­ral al Insemex Petroşani. Tre­buie menționat că după înregis­tra­rea unui brevet de invenție, titularul are dreptul exclusiv pre­văzut de Legea 64/1991, repu­bli­cată în 2007 şi 2014, să-i excludă pe alții de la a fabrica, a folosi, a vinde sau a importa produsul bre­ve­tat. În România, un brevet poate fi acordat pen­tru orice invenţie cu ca­racter teh­nic având ca obiect un produs sau un procedeu, cu condiţiile să aibă o noutate absolută, să implice o ac­tivitate inventivă, un efort inte­lec­tual și să fie posibilă aplicarea indus­trială. Durata de viață a unui brevet, con­form art. 30 şi art. 40 alin. (2) din Legea 64/1991 este de 20 de ani cu începere de la data de depozit, cu condiţia achitării taxelor de menţi­ne­re în vigoare. Misiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), au­toritate unică pe teritoriul Româ­niei în acordarea protecției proprie­tăţii industriale, este de a susţine ino­varea, competitivitatea și profita­bi­li­tatea ca factori de creștere economică.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura