Încă un proiect finanțat pentru Sanatoriul Geoagiu

Cererea de finanțare pentru pro­iec­tul „Dezvoltarea infrastructurii spi­ta­licești publice pentru reducerea de infecții nosocomiale: Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” a fost aprobată.
„Dezvoltarea infrastructurii spita­li­cești publice pentru reducerea de in­fec­ții nosocomiale la Sanatoriul de Pneu­moftiziologie din Geoagiu se numără printre obiectivele de investiții apro­bate pentru finanțare prin Planul Na­țional de Redresare și Reziliență. Este vorba despre achiziția de echi­pa­mente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Primul obiectiv vizează îmbunătățirea capa­ci­tății și capabilității laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu anali­zoare automate sau semi-automate de identificare a microorganismelor și de efectuare a antibiogramei. Al doilea obiectiv presupune achiziția de sis­te­me de decontaminare a aerului din în­căperi, sistem cu abur și dezinfectant pentru decontaminare și dezinfecție rapidă, sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici avansate pentru dezinfecție, sisteme de control a igienei mâinilor și echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe suprafețe.
Valoarea proiectului este de 1.538.070 de lei”, susțin reprezentanții (A. Năstase)