Comunitate

Geoagiu: La finele lui 2022 se vorbea despre proiect, acum s-a semnat contractul de finanțare

Magdalena Șerban

Recent, edilul-șef al orașului Geoagiu a fost la București pentru a semna un nou contract de finanțare pentru o investiție câștigată prin Planul Na­țional de Redresare și Reziliență (PNRR). Pe lângă aceasta, urmează și altele, cât de curând. Prin urmare, rotița administrativă se mișcă, deci gurile rele ar fi bine să se abțină. Asta, pentru că faptele arată situația reală.

 

Se schimbă vremurile

„Proiectul pentru care am parafat documentația de finanțare la sediul ministerului prevede implementarea unor sisteme inteligente de mana­ge­ment urban/local. Suma alocată cifrea­ză 2.873.941 de lei, din care cheltuiala eligibilă este de 100 la sută, deci nu pune presiune pe bugetul propriu. De la partea ce ține de soft și până la cea de hard, se vor achiziționa diferite echi­pa­mente și infrastructuri. Printre altele, menționez montarea unor semafoare cu radar și buton pentru tra-versarea stră­zii, camere de supraveghere video, camere panoramice pentru imagine de ansamblu asupra traficului, dronă pentru a monitoriza și inspecta traficul, sistem smart parking, sistem de aver-tizare și asis­tență anti-coliziune pentru con­du­că­torii de vehicule, panouri de tip radar – sistem de avertizare privind adap­tarea vitezei, stațiile de autobuz vor fi dotate cu mobilier urban smart, adică unul ce pre­supune o com­po­nen­tă inte­ligentă (în­cărcare dispozitive pre­cum tele­foa­ne, acces gratuit la In­ternet, etc), șase stații de încărcare electrică pentru ma­șini, iar lista continuă. Ne-am gândit să fim oraș nu doar în acte, ci să trecem la o treaptă superioară, în timp. Sunt fa­ci­lități moderne care vin în întâmpinarea nevoilor actuale ale ce­tățenilor, fie că vorbim de lo­calnici sau de vi­zitatori ori de turiștii din sta­ți­u­nea Geoagiu-Băi. Vreau să anunț că mai ur­mează și altele. Însă vom dis­cuta detaliat, la mo­mentul respectiv. Sunt convins că ne pu­tem păstra tradițiile, adică tot ceea ce e de valoare, dar nu vrea nimeni să stăm pe loc, deci să nu evo­luăm. Dinamica digi­tală câștigă din e în ce mai mult teren, reducând timpii de corelare și in­ter­conectare și aducând pre­ci­zie și o mai bună gestio­na­re”, a anunțat primarul din Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto). De altfel, potrivit obiec­tivelor abordate, modernizarea Ro­mâ­niei cu ajutorul Mecanis­mu­lui de Redresare și Rezilien­ță (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce re­for­mele necesare dezvoltării rea­le a unei țări europene din era verde și digitală.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura