Comunitate

Donează sânge pentru viață! O campanie organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină Hunedoara și Universitatea din Petroșani

Magdalena Șerban

Dincolo de studiu și performanță, de­fi­ni­toriu pentru oricine rămâne su­fle­tul. Dacă nu manifești empatie, e greu să dezvolți relații de calitate cu semenii și implicit să te ca­racterizezi ca fiind o persoană bună. Așa că la Universitatea din Petroșani, ca­drele didactice șle­fu­iesc oameni, nu doar simpli studenți. Din nou, in­sti­tuția de învățământ su­pe­rior din Valea Jiului și Cen­trul de Trans­fuzie San­gu­ină Hunedoara orga­ni­zează o cam­pa­nie de donare de sân­ge me­nită să salveze vieți.

Picătura care contează
„În perioada 8 aprilie – 15 mai 2024, de luni până joi, sunteți aș­teptați la Cen­trul de Transfuzie San­gu­ină Hunedoara – Labo­ra­tor Transfuzie Petroșani, din Strada Nicolae Titulescu, mai exact în clădirea ca­bi­ne­telor stomatologice, lân­gă Po­li­clinica din Petroșani. Donarea de sânge este un gest de omenie și com­pasiune, un ajutor umanitar prin care se pot salva multe vieți. Fiecare picătură de sânge donată poate face o diferență semnificativă în viețile celor aflați în ne­voie. Gestul vostru nu este doar o sim­plă donare, ci o dovadă a umanității și ge­ne­ro­zității voastre. Cu fiecare ediție a acestei campanii, creștem șansele celor bolnavi de a primi sâ­nge vital, în mo­men­tele critice. Suntem mândri să anun­țăm că acest de­mers a devenit o tradiție a ins­tituției noas­tre de în­vă­ță­mânt. Vă așteptăm în număr cât mai mare și vă mulțumim pen­tru ges­tul nobil“, a trans­mis prof. univ. dr. ing. Sorin Radu (foto), rectorul Uni­versită­ţii din Petroşani.

De reținut!
De precizat că principalele criterii ce trebuie îndeplinite de către donator sunt: să aibă vârsta între 18 și 60 ani; greutate: femei – între 50 și 100 kg, respectiv bărbați – între 55 și 110 kg; pulsul: 60-100 bătăi pe minut; să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc); să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere); să nu fi suferit in­tervenții chirurgicale ma­jore în ultimele 6 luni, operații mi­nore în ultimele 3 luni sau in­ter­venții stomatologice mici, în ulti­me­le 7 zile; să nu fiți sub vreun tra­ta­ment medicamentos (supli­men­tele ali­mentare precum Vita­mi­nele și mi­ne­ralele, de exemplu vitamina C și Zinc sunt accep­tate); să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câ­te­va zile înainte sau după); să nu con­su­mați alcool cu 48h înaintea do­nă­rii. Programările se pot face la te­le­fon 0354 402 879, cu rugămintea să spe­ci­ficați dacă sunteți student sau an­ga­jat. Important de reținut este că se acor­dă bonuri de masă în valoare de 280 lei, valabile până la sfârșitul anului curent. De asemenea, o dată pe an, do­natorii pot face un set complet de ana­lize.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura