Comunitate

Ghelari: Școală, ca la oraș

Magdalena Șerban

Dotarea Școlii Gimnaziale Ghelari este finanțată în totalitate prin Planul Na­țional de Redresare și Reziliență – PNRR, implicând zero costuri pentru instituția de învățământ și admi­nis­trația publică locală. Prin imple­men­tarea estei investiții se dorește spo­rirea condițiilor oferite atât elevilor cât și cadrelor didactice.
„Proiectul câștigat și finanțat prin Pro­gramul Național de Redresare și Re­ziliență (PNRR) este implementat în pr­oporție de 95 la sută. Astfel, elevii se pot bucura de noul laborator de informatică adaptat standardelor anului 2024. Va­loarea demersului este de 333.433 de lei, dintre care 124.396 de lei au fost alo­cați pentru reînoirea mobilierului, iar 209.037 de lei pentru echipamente IT și laboratorul de informatică. Cu siguranță cursurile vor fi mai interactive cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală (VR) prin care copiii pot descoperi o lume nouă. Elevii trebuie să fie pregătiți pentru viață și pentru piața muncii, care este în con­tinuă schimbare, și nu să fie doar colec­ționari de diplome care nu-i ajută la nimic. Să vă bucurați, dragi copii, de infrastructura modernă”, a transmis primarul din Ghelari, Iancu Emerson Toma (foto), care consideră că cel puțin în ce privește mediul de învățare, nu ar trebui să existe nici un fel de diferență între rural și urban.

Vremurile o cer
Amintim că prin PNRR sunt susținute 5.846 de școli și unități conexe care au primit finanțare pe diverse componente din cadrul apelului: digitalizarea mediilor de învățare din învățământul pre­uni­ver­sitar, infrastructură școlară, res­pec­tiv dotarea cu echi­pa­men­te, inclusiv digitale, a ate­lie­relor de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic. Potrivit Ministerului Educației, s-au vizat 3 tipuri de investiții. Prima ține de digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar. Pentru această sub­com­po­nen­tă, valoarea totală alocată este de 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel: 5.200 la­bo­ra­toare de informatică echipate, 3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digi­talizarea resurselor de învățare și 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.

A doua semnifică infrastructura
școlară. Pentru această subcompo­nen­tă, va­loarea totală alocată este de 600.000.000 de euro, valoare eligibilă din PNRR, repar­ti­zată astfel: 75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extra­școlare sau sportive, dotate cu mobilier, 10.000 de laboratoare/cabinete din sis­temul de educație preuniversitar, in­clusiv ca­bi­netele de asistenta psiho­pedagogică. Apoi, e dotarea cu echipamente, inclusiv digitale, a atelierelor de practică din rețeaua învă­ță­mântului pro­fe­sional și tehnic. Pentru această subcom­po­nen­tă, valoarea to­tală alocată este de 90,9 milioane de euro, valoare eligibilă din PNRR, pentru 909 uni­tăți de în­vă­ță­mânt IPT do­ta­te cu la­bo­ra­toa­re de practică funcționale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura