Deputatul PSD Viorel Salan: Avem un blocaj cu transferul cetăţilor dacice către Consiliul Judeţean

Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei trebuiau să treacă în administrarea Consiliului Jude­ţean Hunedoara. Legea pe baza căreia tre­buia să se întâmple acest lucru a fost o iniţiativă a parlamentarilor PSD de Hunedoara şi a fost promulgată încă din vara anului tre­cut, dar lucrurile s-au blocat. În acest sens, am dorit să primim câteva lămuriri de la de­putatul PSD Viorel Sălan.

– Aţi adresat deja mai multe interpelări şi între­bări miniştrilor actualului guvern.Care sunt problemele cele mai presante pe care le-aţi abordat?
– Am constatat că, deşi Legea nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei a fost promulgată încă de anul trecut, punerea ei efectivă în aplicare întâm­pină o serie de dificultăţi birocratice. Şi am de­cis că trebuiesc găsite cât mai urgent so­luţii pentru înlăturarea blocajelor apărute. Cea mai scurtă abordare a fost să mă adresez direct mi­niştrilor cu responsabilităţi în do­me­niul respectiv.

– Concret, la ce anume vă referiţi?
-În primul rând, conform acestei legi, Con­siliul Judeţean Hunedoara are obligaţia preluării, inventarierii şi înscrierii în domeniul public al Judeţului Hunedoara, a cetăţilor da­cice din Munţii Orăştiei.
Dar cărţile funciare nu sunt aduse la zi, unii dintre proprietarii tabulari fiind decedaţi. Pro­prietarii fiind decedaţi sunt dificil de iden­ti­ficat toţi moştenitorii acestora şi de notificat, iar cei care nu pot dovedi calitatea de pr­o­prie­tari cu drepturi depline, nu au dreptul să în­cheie declaraţii notariale de renunţare la proprietatea asupra terenurilor.
De aceea, am solicitat ministrului Dezvol­tării, lucrărilor publice şi administraţiei, cât şi ministrului Culturii, să precizeze dacă, în si­tuaţia dată, Consiliul Judeţean Hunedoara poa­te derula procedura exproprierii terenu­ri­lor aferente celor patru cetăţi dacice precizate mai sus, prin aplicarea procedurilor Legii nr.255/2010?

– Şi ce răspunsuri aţi primit de la miniştrii?
– Deocamdată am primit răspuns doar de la ministrul Dezvoltării şi el este de părere că situaţia dată nu se încadrează în prevederile legale în vigoare şi de aceea a propus ini­ţie­rea unui grup de lucru interinstituţional din ca­re să facă parte reprezentanţi ai tuturor en­ti­tăţilor publice cu expertiză în acest domeniu.

– Sunteţi de acord cu propunerea?
– După părerea mea, cred că am câştiga timp dacă am veni mai degrabă cu o iniţiativă legislativă parlamentară care să rezolve punc­tual această situaţie.

– Ce alt blocaj aţi mai sesizat legat de aplicare Legii nr. 23/2020?
– Exercitarea atribuţiilor de administrare a celor patru cetăţi dacice ce se vor prelua po­trivit Legii nr.23/2020, alături de Sarmize­ge­tusa Regia, determină o creştere substanţială a responsabilităţilor şi obligaţiilor Consiliului Ju­deţean Hunedoara. Din acest motiv, Con­si­liul Judeţean Hunedoara a solicitat în mai mul­te rânduri suplimentarea numărului de pos­turi alocate acestei activităţi, dar lucrurile nu au putut fi finalizate. Pentru a obţine clari­fi­cările necesare, am considerat oportun să adresez întrebări atât ministrului Culturii cât şi ministrului Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.Am primit până acum răspuns doar din partea ministrului dezvoltării. Încă mai aştept răspuns şi de la ministerul Culturii şi vom vedea după aceea ce demersuri mai trebuiesc făcute în continuare.

– Doar aceste două aspecte sunt nere­zol­vate în legătură cu aplicarea Legii nr. 23/ 2020, sau mai sunt şi altele?
– Din păcate a mai rămas fără rezolvare şi aspectul legat de instituirea unei structuri care să asigure măsurile de ordine şi sigu­ranţă publică în zona stabilită ca sit istoric. În acest sens, responsabilitatea revenea mi­nis­terului Afacerilor interne şi de aceea am adre­sat întrebarea direct ministrului de resort. Termenii răspunsului pe care l-am primit sunt destul de vagi, dar voi reveni asupra acestei so­licitări. (Poliana Mardari)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Blocurile turn de pe strada Trandafirilor au prins şi mai multă culoare

Eficientizarea energetică a blocurilor de pe strada Trandafirilor merge conform pla­nu­lui, susţin reprezentanţii Primăriei Hu­ne­doara. La multe dintre imobilele amin­tite

Haos total înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo ar putea amâna pentru luna iunie decizia privind numărul spectatorilor rezidenţi în Ja­ponia care

Mihai Leu nu se dezminte

Pilotul hunedorean Mihai Leu doreşte ca în acest an competiţional să câştige cel de al treilea titlu naţional consecutiv la

Închide