Ce şi-a propus să facă municipalitatea deveană cu 60 de milioane euro

Adriana Năstase

Ieri, Consiliul Local al municipiului Deva a aprobat în şedinţă extraordinară, bugetul general pentru acest an şi estimarea bu­getară pentru anii 2022 – 2024. Bugetul ge­neral al municipiului Deva pe anul 2021 este de 297.574.950 de lei, aproximativ 60 de milioane de euro.

Calitatea vieţii devenilor
Conform datelor din Proiectul de Hotărâre Nr.156/2021 privind aprobarea bugetului mu­ni­cipiului Deva, la capitolul „venituri” s-a esti­mat o sumă de 246.420.840 de lei, iar la „chel­tuieli” – 268.285.220 de lei, rezultând un deficit de 21.864.380 de lei.Reprezentanţii Pri­măriei Deva au transmis o sinteză a modului în care au fost distribuiţi banii din bugetul general şi capitolele care se vor bucura, cu prioritate, de finanţare.
Principalele domenii de dezvoltare şi pon­de­rea lor în bugetul general sunt:locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 31 la sută, învăţământ – 21 la sută, cultură, recreere şi religie – 20 la sută, asigurări şi asistenţă socială – 16 la sută, transporturi – 12 la sută.
Priorităţile pentru anul 2021 aflate pe lista administraţiei publice locale sunt:menţinerea sub control a pandemiei COVID-19 şi revenirea treptată la normalitate, în toate domeniile, do­ta­rea cu sisteme de încălzire proprie a institu­ţi­i­lor publice şi de învăţământ, susţinerea in­ves­ti­ţiilor şi a locurilor de muncă, solidaritate şi in­clu­ziune social, viziune şi dezvoltare metro­po­li­tană integrată în domeniile fundamentale care vizează calitatea vieţii cetăţenilor: educaţie, trans­port, locuire (urbanism), sănătate, locuri de muncă, mediu, absorbţia fondurilor euro­pene, digitalizare.
În ceea ce priveşte educaţia şi infrastructura şcolară se vor reabilita şi moderniza clădirile şco­lilor şi grădiniţelor din sistemul de învă­ţă­mânt de stat şi se va avea în vedere inclusiv echi­parea infrastructurii educaţionale, vor fi modernizate/amenajate terenuri şi săli de sport şi iar prioritatea va fi dotarea cu centrale ter­mice proprii a tuturor unităţilor de învăţă­mânt din municipiul Deva, aflate în adminis­tra­rea Consiliului Local.

Zona Streiului devine atractivă
Planurile pentru dezvoltarea metropolitană integrată vizează: regenerare Zona Streiului şi cre­area unui Centru de zi – asistenţă comu­ni­tară, reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii, amenajare zonă pietonală centrul istoric, construirea traseului pentru biciclişti pe Bu­le­vardul Decebal, B-dul 22 Decembrie şi zona adiacentă, amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, modernizare ascensor înclinat ac­ces Cetate Deva, modernizare sistem de trans­port public local (reabilitare infrastructură şi achiziţionare de vehicule ecologice), staţii de reîncărcare vehicule electrice.
Pe listă se află şi creşterea eficienţei ener­ge­tice a blocurilor de locuinţe: Bloc. B – B-dul De­cebal, Bloc 13 A – Str. Mihai Eminescu, Bloc 60 – Aleea Streiului, Bloc M1 – Aleea Crizantemelor, Bloc M2 – Aleea Crizantemelor, Bloc 79 – Str. Bejan, Bloc P5 – Str. Titu Maiorescu, Bloc P3 – Aleea Moţilor, Bloc 8 – B-dul Decebal, Bloc D – Bd. I Maniu, Bloc 7 – Aleea Plopilor, Bloc A – B-dul Iuliu Maniu.
Alte obiective de investiţii relevante sunt mo­dernizare pistă de atletism la Stadion Mu­ni­cipal Cetate, amenajare, modernizare şi dotare spaţiu cu destinaţia Creşa Sântuhalm, alimen­tare cu apă şi canalizare Aleea Cascadei, Stra­da Primăverii, prelungire Zona Zăvoi, prelungire Strada Depozitelor, Strada Lotusului, Zona Zăvoi – terenuri atribuite veteranilor de război, drum de legătură între Strada Granitului şi Titu Maiorescu), modernizare Străzile: Coziei, Granitului, Hortensiei, Viorelelor, Dricuri -sat Cris­tur, introducere gaz metan în Bârcea Mică, amenajare drum pe prelungire Strada Brân­duşei, amenajare sens giratoriu în Sântuhalm.
În ceea ce piveşte digitalizarea, domeniul va cuprinde: Portal pentru servicii electronice (ob­ţinerea de avize, autorizaţii şi diverse do­cu­men­te online); Orice plăţi se vor putea realiza online (portal sau dispozitive de tip smart­phone); Ter­minal de tip SELF SERVICE pentru depunere de documente; Crearea unui spaţiu virtual privat pentru întreaga corespondenţă cu instituţia; Sistem e-ticketing pentru transportul local; Sistem bon de ordine pentru impozite şi taxe, inclusiv rezervare online; Utilizarea cer­ti­ficatelor digitale calificate în relaţia cu insti­tuţia.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare