Politica si administratie

Cum va rezolva Primăria Deva problema deşeurilor mari

Ministerul Mediului, Apelor și Pădu­rilor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea unui centru colectare deșeuri prin aport voluntar (C.A.V.) în municipiul Deva. Proiectul este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1.

Aruncate ilegal pe câmp
Valoarea totală a proiectului este de 4.558.787 de lei (echivalentul a 926.677 de euro).
“Investiția va asigura colectarea sepa­rată a deșeurilor ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colec­tate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, de­șeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări. Managementul deșeurilor și implicit sănătatea populației sunt priori­tăți ale administrației publice locale. De­șeurile colectate în centrele de aport voluntar reprezintă o resursă esențială pen­tru industria reciclării. Până acum, acestea ajungeau fie în gropile de gunoi, fie erau aruncate ilegal pe câmpuri, în păduri sau în ape. De aceea, prin im­pli­carea autorităților locale în combaterea problemei deșeurilor se dorește educa­rea și conștientizarea populației privind impactul deșeurilor asupra mediului în­conjurător și importanța colectării sepa­rate”, a declarant Nicolae-Florin Oancea, primarul Municipiului Deva.

La Sântuhalm
Centrul de colectare prin aport volun­tar se va realiza în Sântuhalm, localitate componentă a municipiului Deva (în zona stației de epurare a apei). Investiția va respecta normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, pentru care distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile pro­tejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt de 200 m.
Platforma va fi prevăzută cu următoa­rele dotări: Container de tip baracă pen­tru administrație – supraveghere, prevă­zut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul plat­formei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri, container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări), un container de tip baracă pentru colectarea de deșe­uri periculoase (vopsele, bidoane de vop­sele sau diluanți, medicamente expirate, baterii), trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile, trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz cas­nic (electrice mari – frigidere, tele­vi­zoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn, două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sticle/ bor­cane/recipiente, trei contai­nere des­chise, înalte, de tip ab-roll pentru anve­lope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/ grădină (crengi, frunze, etc), trei contai­nere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz, separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă, două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea de­șeu­rilor în containerele deschise înalte, stâlpi de iluminat și camere supra­veghere
Obiectivul specific al acestei investiții este dezvoltarea unui management al de­șeurilor eficient, prin suplimentarea ca­pacităților de colectare separată, pre­gă­tirea pentru reutilizarea și valorificarea deșeurilor în vederea continuării pro­cesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura