Comunitate

Cum citim, ce citim, de ce citim…

Ieri, a fost organizat un eveniment cultural-educativ la Biblioteca Jude­țeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva. Tema a fost „Cum citim? Sfaturi de lectură. Noutăți în biblio­tecă”.

Dacă vrei, poți
«În această lume în care totul se petrece într-un ritm infernal, în care sur­sele de informare au devenit ex­trem de numeroase, de diverse și e foarte greu de selectat utilul de inutil, cu greu se mai găsesc acele momente de tihnă și detașare în care se poate savura o carte. Dar, așa cum spune o vorbă, cine vrea poate, așa încât dacă există dorința de a citi, dacă cititul a devenit o pasiune, atunci vom găsi și timpul necesar pe care să-l petrecem în compania unei cărți bune. Orice bibliotecă are menirea de a fi un punct de răspândire a culturii, de formare a gustului pentru lectură, de educare a dragostei față de carte. Chiar și în secolul XXI, în era internetului, cartea ră­mâne un produs cultural de ne­în­lo­cuit, lectura fiind în continuare o pre­o­cupare îndrăgită de milioane de oa­meni de toate vârstele și profesiile. Par­ticipanților la această activitate li s-a oferit o prezentare care a argu­men­tat rolul și importanța lecturii în con­dițiile progresului informațional ce caracterizează lumea contemporană. Prin imagini sugestiv alese și explicații bine documentate, prezentarea a pus accentul pe tipurile de lectură, pe genurile de cărți care se cer citite într-o viață: de la literatură la știință, de la istorie la literatură memorialistică, de la cărți de popularizare a științei la bio­grafii ale marilor personalități. Sigur, Internetul a adus posibilitatea de a citi pe ecranul computerului, o modalitate rapidă de a avea acces la cât mai multe cărți. Este o posibilitate foarte prac­tică, poate și eficientă, care însă eli­mină plăcerea de a avea o carte în mână, de a o răsfoi, de a face semne pa­sajelor care ne-au plăcut și le găsim folositoare în înțelesul aflat în cu­vin­tele atât de des pomenite ale cro­ni­ca­rului: că nu ieste alta și mai frumoasă, și mai de folos în toată viiața omului zăbavă, decât cetitul cărților », a de­cla­rat Sebastian Bara, managerul Biblio­tecii Județene.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura