CONVOCATOR

CASA DE AJUTOR RECIPROC
A PENSIONARILOR
DEVA

 

CONVOCATOR

 

 

     SUNTEŢI CONVOCAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN DEVA ÎN DATA DE 19 IANUARIE 2023 ORELE 10  ÎN INCINTA SĂLII POLIVALENTE, IAR ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE ATINGE CVORUMUL NECESAR ADOPTĂRII HOTĂRÂRILOR DIN ŞEDINTĂ, A.G.E SE REORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 25.01.2023, ORA 10, ÎN SALA POLIVALENTĂ, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

 

 

  1. Raportul Consiliului Director;
  2. Modificarea Statutului asociaţiei;
  3. Discuţii;
  4. Adoptarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 2023

 

 CONSILIUL DIRECTOR