Constructorul a dat-o în bară

Proiectul “Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani” nu a putut fi dus până la final de către Construc­torul care a câştigat licitația, iar operatorul Apa Serv Valea Jiului a fost nevoit să rezilieze contractul.

 

Nu a respectat obligațiile contractuale

Contractul a fost semnat în 15 mar­tie 2019, de către operatorul Apa Serv Valea Jiului și firma Vires Construct SRL&Hermanos Rubio Grupo Construc­tor Herce Slu. Contractul a presupus execuția unei stații de pompare apă potabilă la Toplița – Valea de Brazi, rea­bilitarea rețelelor de apă potabilă pe aproape 7 kilometri, reabilitarea con­ductei de aducțiune pe o distanță de 1,4 kilometri, reabilitarea rețelei de ca­nalizare pe 6,410 kilometri și constru­irea unei stații de pompare ape uzate. “Am trimis o notificare de reziliere, deoarece constructorul nu a respectat obligațiile contractuale pre­vă­zute, și anume: nu a fost reînnoită Garanția de Bună Execuție în condi­țiile în care valabilitatea Scrisorii de Ga­rantare a expirat la data de 11.07.2022 și nu a fost respectată Durata de Exe­cuție și nu au fost mobilizate resurse suficiente ceea ce a condus la un ritm de execuție necorespunzător și insu­ficient pentru a asigura finalizarea lu­crărilor în termenul contractual, și anu­me 14.08.2021. Procentul de lu­crări realizate este de aproximativ 70 la sută”, susţine Cristian Ionică (foto), directorul general al Apa Serv Valea Jiului. (A.N.)