Comunitate

COMUNICAT

Congresul Blocului Național al Re­voluționarilor s-a întrunit, fiind repre­zen­tate 52 de asociații prin partici­pa­rea a 300 de delegați. S-au discutat două puncte pe Ordinea de zi: Reuni­fi­carea pe plan național a mișcării de revoluționari și Poziția asociațiilor des­pre funcționarea Legii 341/2004.
La primul punct discutat delegații au fost informați de președintele BNR, Dorin Lazăr Maior, că participă ca in­vi­tați reprezentanții Federației Naționale pentru Demnitatea Revoluționarilor, președinte Iuliana Starcz. În numele acestora a fost invitat la microfon Nicolae Bănicioiu, care a reiterat dis­po­ni­bilitatea membrilor FNDR la cola­bo­rare cu BNR pentru a revigora activi­ta­tea celor două entități. S-a convenit că ulterior se vor stabili modalitățile de co­la­borare. Președintele Dorin Lazăr Maior, în numele delegaților, i-a mul­țu­mit invitatului pentru mesajul prezentat, celorlalți invitați pentru participare, rea­fir­mând totala disponibilitate a BNR pen­tru dialog și colaborare.
Delegații la Congres și-au exprimat ne­mulțumirea că Legea 341/2004 nu este respectată, că nu este aplicată in­tegral în spiritul și litera acesteia. Noi, membri AJRRUEM Hunedoara-Deva afir­măm că OG 95/2014 este parte in­tegrantă a acestei legi. Juridic, nici nu se poate altfel. La propunerea preșe­din­te­lui Dorin Lazăr Maior, delegații prezenți la Congres, au votat să ne adresăm auto­rităților statului român solicitând aplicarea Legii 341/2004 în spiritul și litera ei. Conform acesteia delegații au acceptat să solicităm guvernanților re­ve­nirea la structura inițială a Secre­ta­ria­tului de Stat pentru Recunoașterea Me­ri­telor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist instaurat în România în pe­ri­oa­da 1945-1989. S-a creat o Comisie de dialog cu instituțiile fundamentale ale statului român: Parlament, Preșe­din­t­ele României, Guvern. Din partea AJRRUEM Hunedoara-Deva a fost coop­tat în aceas­tă comisie preșe­din­tele asociației. Prin stabilirea unor atri­buții în cadrul Consiliului Național al BNR a fost no­mi­na­lizat Gheorghe Firczak ca vicepre­șe­dinte pentru Relația cu Parla­men­tul și responsabil coordonator al aso­ciațiilor de revoluționari pentru Zona de vest.

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ
A RĂNIŢILOR REVOLUŢIEI ŞI URMAŞILOR EROILOR MARTIRI DECEMBRIE 1989
HUNEDOARA – DEVA
PREȘEDINTE
DR. GHEORGHE FIRCZAK

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura