Comunitate

Comuna Peștișu Mic va avea una dintre cele mai moderne școli din județ

Magdalena Șerban

În satul Nandru, ce aparține de comuna Peștișu Mic, din bani obținuți de conducerea publică locală prin Planul Național de Redresare și Re­ziliență (PNRR), se va realiza o școală modernă, după modelul eco. Unitatea va include grădiniță, clasele I-VIII, pre­cum și program After School. Va­loa­rea demersului ajunge la circa 11,5 milioane de lei (115 miliarde lei vechi).

Poziția 17, pe țară! Urmează semnarea contractului de finanțare
„În urma ultimei etape de evaluare în cadrul apelului PNRR/2023/C15/ MEDU/I10 – Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi, res­pec­tiv etapa de evaluare calitativă, pro­iec­tul depus de noi a înregistrat 92 punc­te din maximum de 100 posibil (al 17-lea punctaj din totalul de 227 proiecte de­puse la nivel național). Mulțumesc tu­turor factorilor implicați în acest pro­iect important pentru comuna noastră, în special echipei de specialiști arhi­tecți – proiectanți coordonată de doam­na arhitect Anca Botezan, doam­nei Diana Pavel de la primărie și tinerei echipe de consultanți din cadrul S.C. NETWORKING OFFICE PROJECT S.R.L. – Timișoara, coordonată de Andrei Omotă”, a transmis edilul-șef din Peștișu Mic, Daniel Dobruţchi (foto), care a precizat că noua școală va avea și o sală de mese, una de lectură, o sală de sport, o bibliotecă, adică exact ccea ce ar trebui să cuprindă orice instituție de învățământ aliniată cerințelor în do­me­niu. Copiii vor beneficia și de un meniu zilnic, gratuit. ,,Dorim să ne con­cen­trăm pe o școală modernă, cu trans­port asigurat pentru toate localitățile noastre, și care să le ofere absolut toate condițiile necesare atât celor mici, cât și cadrelor didatice. Ce avem la ora actuală înseamnă câte o sală de clasă în diferite sate, adică nimic bine organizat și implementat spre dez­vol­tarea unui sistem educațional per­for­mant. Acest aspect trebuie corectat. Școala va fi independentă energetic, ceea ce aduce cheltuieli minime de între­ținere și funcționare, favorizând educația concomitent cu econo­mi­si­rea resurselor, generarea de energie electrică prin panouri fotovoltaice și folosirea de tehnologii ce reduc emi­siile de gaze cu efect de seră. În fapt, școlile verzi reduc consumul de ener­gie şi apă, de combustibili fosili, co­lec­tează separat deşeurile şi protejează mediul, precum și favorizează pro­gra­me şi servicii pentru o bună nutriţie şi activitate fizică”, a mai adăugat alesul local.

Detaliat
Amintim că în cadrul apelului, UAT-urile au putut alege finanțare pentru reabilitarea unor școli care să să încadreze în anumite criterii verzi sau pentru construirea unor școli verzi noi. Un proiect care conține reabilitarea pen­tru mai multe școli poate primi cel mult 5 milioane de euro, iar pentru cons­­trucția școlilor verzi – cel mult 8 mi­­lioane de euro. Unitățile de învă­ță­mânt pre­universitar reabilitate pentru a de­veni școli verzi în limita a 300.000 m2 din suprafață vor beneficia de schim­bări structurale pentru a asigura du­rabilitatea (izolare termică, panouri so­lare, planificarea spațiului verde, labo­ratoare de științele naturii, facilități pentru colectarea selectivă a deșeu­rilor). În cazul construcției de școli verzi, se pot investi în 46.400 m2 de noi unități de învățământ preuniver­sitar. Vor fi prietenoase cu mediul și per­formante, care oferă mai multe avantaje elevilor, profesorilor, părin­ților și comunității, fiind concepute cu mai multă lumină naturală, cu o ventilație mai bună și materiale de construcție ecologice, cum ar fi covoarele și vopsitoriile din materiale naturale, reciclabile. Costurile de ex­ploatare pentru energie și apă într-o școală ecologică pot fi reduse cu 20 la sută până la 40 la sută. Prin tipul de construcții și de dotări existente, șco­lile verzi reduc semnificativ emisiile de dioxid de carbon, precum și consumul de apă cu până la 32 la sută.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura