Comunitate

Ce cursuri organizează Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „Ovid Den­su­­sianu” Hunedoara – Deva își adap­tează activitățile în funcție de ne­cesitățile unor categorii tot mai largi de util­i­zatori. De aceea, bi­blio­teca noastră organizează o serie de evenimente și oferă cu sprijinul Con­siliului Județean Hunedoara servicii într-o gamă di­ver­sificată.

 

Pentru iubitorii de artă

În acest an, aici vor fi organizate, gra­­­tuit, mai multe cursuri. Este vorba de Curs Manager proiect – COR 242101, curs de specializare pentru stu­dii su­perioare (două grupe a câte 14 locuri), care se va desfășura în­cepând cu data de 06.03.2023, Curs Formator – COR 242401, curs de spe­cializare pentru studii superioare (o grupă de 14 locuri), care se va des­fă­­șura începând cu data de 06.06.2023. Acest ultim curs este re­comandat celor care doresc să în­ceapă o carieră în domeniul formării pro­fesionale a adul­ților, a trainingurilor și work­shopurilor de specialitate, pre­cum și celor care prestează deja aceas­tă ocupație și vor să obțină certificare. Alte cursuri: Curs Expert accesare fon­duri structurale și de coeziune euro­pe­ne – COR 242213, curs de per­fec­țio­nare pentru studii superioare (două grupe a câte 14 locuri), care se va des­fășura începând cu data de 19.06.2023, Curs Contabil – COR 331302, curs de inițiere în con­ta­bi­litate pentru studii medii (o grupă de 14 locuri), care se va desfășura în­cepând cu data de 23.10.2023, cu o durată de 92 de ore, între orele 1500 și 2000, Curs de pic­tură – des­tinat iubi­torilor de artă, cu vârsta de peste 16 ani, organizat în ca­drul Clu­bului de arte plastice „Curcubeu”, care se va des­fă­șura începând cu data de 06.03.2023, în fiecare zi de luni și marți între orele 1600 și 2000, Curs de astro­nomie in­terac­tivă – un curs des­ti­nat iu­bitorilor de știință, cu vârsta de peste 8 ani, organizat în cadrul Clu­bu­lui de Astro­nomie „AstroDava”, care a luat ființă în urma colaborării dintre Biblio­teca Ju­de­țeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva și Centrul DOOR pentru Edu­cație și Cercetare al fir­mei sociale ZESTREA DACILOR. Acest curs se va desfășura pe două grupe de vârstă, 8-14 ani și peste 14 ani, în­ce­pând cu data de 01.03.2023, în fie­care zi de miercuri de la ora 1600 la 1700 pen­tru gru­pa de 8-14 ani și de la 1700 la 1900 pentru grupa de peste 14 ani”, anunță Sebastian Bara, managerul Biblio­tecii Județene.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura