ActualitateComunitate

Asfalt Green Line, la Vulcan

Magdalena Șerban

În Vulcan, a început asfaltarea pen­tru o porțiune de peste 2 km, în
baza contractului aferent proiectului „Green Line Valea Jiului”. Pro­iectul va duce cu precădere la creșterea gra­dului de si­gu­ranță a traficului rutier pe strada Nicolae Titulescu, prin­cipala șosea de tran­zit a urbei.

Bani europeni nerambursabili
„E vorba de asfaltarea a 2,2 km care înseamnă toată strada Nicolae Titulescu, de la intrarea în Vulcan, de la sta­dion, până la Dincă, în zona BCR-ului. Din nou, finanțarea europeană se do­ve­dește un colac de sal­vare, acest pro­gram inves­ti­țio­nal fiind dorit de multă vreme. Iată că am ajuns la imple­men­tarea lui, în faza în care totul se vede în teren. Proiectul Green Line Valea Jiului mai prevede și asfaltarea străzii din Colonia de Jos care duce către Depoul de au­tobuze electrice. De ase­me­nea, să nu uităm de aportul major al Con­si­liu­lui Județean Hunedoara, care a pre­luat porțiuni din DN 66A în zona So­ho­dol și în zona Coroești, pe care se va tur­na co­vor nou de asfalt. Din nou, mu­ni­ci­pa­litatea are parte de suport, ast­fel încât bene­fi­ci­arii finali să fie ce­tă­țenii. Nu punem în ba­­lanță doar con­for­tul, ci și siguranța”, a tran­s­mis primarul din Vulcan, Cristian Merișanu (foto).

Transport nepoluant
Reamintim că Green Line Valea Jiului înseamnă 95 de milioane de lei obținuți prin Regio-POR. Investiția are com­po­nen­tele 1 și 2, proiecte care prevăd crearea unei linii verzi de autobuze elec­trice între Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. În total: 26 de auto­buze electrice achizitionate, un depou în municipiul Vulcan, construire/ mo­der­ni­zare 112 stații de transport public, realizare a 34 de stații de reîn­căr­care pentru autobuzele electrice și 2 de reîncărcare pentru automobile elec­trice. Totodată, vor fi reabilitați apro­xi­mativ 5 kilometri de drum. În 20 dintre stațiile de transport vor exista auto­mate pentru emiterea cardurilor/ tiche­te­lor de călătorie, iar 42 de stații vor fi do­tate cu sisteme de informare a călă­torilor. De asemenea, proiectele prevăd un sistem de e-ticketing, amplasarea de sisteme de informare și de nu­mă­rare a pasa­ge­rilor în vehicule, moni­to­rizarea și dis­pe­ce­rizarea autobuzelor, supravegherea lor video, crearea unui portal web și a unei aplicații de mobil (Android, IOS) pentru informarea călă­torilor. Demersul este rezultatul parte­ne­riatului dintre Primăria Municipiului Vulcan, Primăria Municipiului Petroșani, Primăria Orașu­lui Aninoasa, Primăria Municipiului Lupeni, Primăria Orașului Uricani, Pri­măria Orașului Petrila și Consiliul Jude­țean Hunedoara. Cele pa­tru trasee în­su­mea­ză 128 de kilometri dus-întors, după cum urmează: Traseul 1 (38,5 km) – traseul principal, care face legătura integral în­tre Uricani – Lupeni – Vulcan – Petroșani – Petrila; Traseul 2 (10,6 km) – traseu secundar, cu legătură între Aninoasa și Petroșani; Traseul 3 (3,7 km) – traseu secundar, cu legătură între Petrila (zona minei) și Jieț; Traseul 4 (11,15 km) – traseu secundar, ce face legă­tura între lo­calitățile care aparțin de Uricani, res­pectiv Valea de Brazi – Cheile Buții.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura