Politica si administratie

ARTECH – un frumos exemplu de artă co-creată de echipe interdisciplinare și multiculturale

„Prin promovarea diversității cul­turale și a dialogului intercultural, nu facem nimic mai puțin decât să pro­movăm modul de viață european”, a afirmat deputatul european Iuliu Winkler (foto) (UDMR, PPE) în discursul sus­ținut cu prilejul inaugurării Expoziției ARTECH – Arte, Redescoperire, Tra­diții, Eclectic, Contemporan, Patri­mo­niu – care a avut loc, marți seara, în Par­la­mentul European (PE) din Strasbourg.

Revenirea la normal

Europarlamentarul Iuliu Winkler găz­duiește Expoziția ARTECH care este rezultatul unui proiect condus de Fun­dația Transylvania Trust (Cluj, România) în parteneriat cu Fundația Gjirokastra (Albania), Commarca del Maestrazgo (Spania) și Festivalul Archikidz!GO (Ucraina).
Cu prilejul deschiderii expoziției, deputatul european al UDMR a sub­liniat faptul că promovarea culturii este un element vital în relațiile inter­na­ționale ale UE și un catalizator al crea­tivității.
„Săptămâna aceasta, la Strasbourg, unde găzduiesc expoziția ARTECH, pe agenda PE avem raportul Comisiei CULT despre Strategia UE pentru rela­țiile culturale internaționale și im­ple­mentarea Noii Agende Europene pen­tru Cultură. Raportul subliniază prio­ri­tățile UE în domeniul cultural. În acest sens, trebuie să reflectăm asupra a trei aspecte importante: di­mensiunea so­cială, di­men­siunea economică și di­mensiunea externă a po­liticilor cul­tu­rale euro­pene. (…) Pandemia de co­­rona­virus a lovit pu­ter­nic sec­toarele și in­dus­triile cul­turale și crea­tive, așa că acum tre­buie să ne concentrăm pe sprijinirea redresării. Cu toate acestea, trebuie să fim foarte clari, redresarea în cazul sec­toa­relor creative nu înseamnă reve­nirea la normal, pentru că normalul înainte de 2019 era despre angajări pre­care, salarii și venituri mici și insta­bile și multă volatilitate. Prin urmare, noi, în PE, urmărim noi soluții și instru­mente europene de sprijinire a in­dus­triilor culturale și creative. Întotdeauna avem în vedere că, deși noua dimen­siune digitală a culturii se dovedește a fi inovatoare și uneori foarte utilă, nu va putea niciodată să înlocuiască in­te­rac­țiunea umană și contactul direct al creatorilor și publicului”, a declarat Iuliu Winkler.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura