Actualitate

Apa Prod, contract de 20 de milioane de lei

Reprezentanții operatorului Apa Prod au semnat contractul de servicii „Asis­tență Tehnică pentru Mana­ge­mentul Proiectului regional de dez­voltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în pe­rioada 2014 – 2020”.

Proceduri de licitație pentru extinderea rețelelor locale
Contractul în valoare de peste 20.000.000 de lei a fost semnat cu RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. și are o durată de 30 luni.
Contractul constă în prestarea de ser­vicii specifice pentru mana­ge­men­tul proiectului, și anume: suport în ma­na­ge­mentul Proiectului; Actualizarea sis­te­mului GIS; Dezvoltarea unui sis­tem de ma­nagement modern, digita­li­zat al infra­structurii de apă și apă uzată pentru operatorul regional; Actualizare Master Plan regional; Actualizarea și dez­voltarea strategiei și mana­ge­men­tului eficient de detectare a pier­de­rilor/infiltrațiilor în toate sistemele de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare; Ac­tua­lizarea și imple­men­tarea sistemului de modelare hidraulică pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare din zonele proiectului.
Contractul de servicii face parte din ca­drul „Proiectului regional de dez­vol­tare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014- 2020, derulat prin Programul de Dez­vol­tare Durabilă 2021- 2027, aflat în imple­men­tare și finanțat prin con­tractul de finanțare nr. 1660 din 23.08.2022.
Până în prezent, Apa Prod S.A. Deva a deschis proceduri de licitație pentru 19 contracte de extindere a rețelelor locale de apă și canalizare, achiziția de echi­pa­mente și servicii aferente, cu o valoare cumulată de peste 274 mili­oane de euro, acesta fiind primul con­tract de servicii în valoare de 20.458.588 de lei.
Întregul proiect prevede investiții în infrastructura de alimentare cu apă pen­tru 38 de UAT-uri grupate în 6 de sisteme de alimentare cu apă, respectiv: Orlea – Deva, Crișcior – Brad, Hobița – Hunedoara, Baniu – Dobra, Geoagiu și Zam, dar și investiții în infrastructura de colectare și epurare a apei uzate care vizează 8 aglomerări (Deva, Hunedoara, Brad, Geoagiu, Geoagiu Băi, Simeria, Hațeg, Călan). (A. Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura