Politica si administratie

Aceeași poveste se repetă an de an

Sindicatul „Muntele”, din cadrul Com­plexului Energetic Hunedoara, atrage atenţia asupra riscului ca sa­la­riile minerilor din Valea Jiului să nu poa­tă fi achitate la timp, pe 20 fe­bruarie.
Liderul sindical Darius Câmpean a declarat că sunt probleme în funcţio­narea mi­nelor de cărbune, legate de des­chi­derea unor noi abataje sau apro­vi­zio­narea cu materialele necesare pro­duc­ţiei, astfel că huila extrasă nu este suficientă pentru ca Termo­cen­trala Paroşeni să funcţioneze mai mult de două zile pe săptămână.
Acest fapt se reflectă în veniturile obţinute din vânzarea energiei elec­trice, acestea fiind cele care contribuie la asigurarea sumelor de bani pentru salarii sau alte drepturi.
„Există un risc major, din punctul nos­tru de vedere, de a nu se realiza ve­­ni­turile necesare pentru plata sala­riilor în 20 februarie, dar şi al altor drep­turi băneşti din Contractul Colec­tiv de Muncă (CCM). În momen­tul de faţă CCM nu este respectat. Avem o restanţă la plata biletelor de odihnă, 45 de persoane nu bene­ficiază de aceste deconturi ce ar fi trebuit achitate până la sfârşitul lunii ia­nuarie”, a spus pre­şe­dintele Sindi­catului „Muntele”.
Problema a fost adusă la cunoştinţa autorităţilor judeţene în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, de miercuri, des­făşurată la sediul Prefecturii Hunedoara.
Cu acest prilej, sindicaliştii au arătat că mina Vulcan, care avea cea mai bună producţie de cărbune, va rămâne fără niciun abataj de exploatare a căr­bu­nelui, cel existent fiind aproape de fina­lizare. De asemenea, minele Lonea şi Lupeni funcţionează cu ca­pa­ci­tate re­dusă şi nu pot asigura căr­bunele ne­ce­sar pentru Termocentrala Paroşeni.
Situaţia de la Mina Vulcan va fi analizată joi cu administraţia sucur­sa­lei, sindicatul urmând să ceară o în­tâlnire şi cu conducerea Ministerului Energiei, a precizat liderul sindical.
În cadrul CEH mai lucrează acum cir­ca 2.400 de angajaţi. (A. N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura