Politica si administratie

Aproape 100 de insule ecologice digitalizate pentru gunoi, în Deva

A fost semnat de către Ministerul Me­diului, Apelor și Pădurilor, con­trac­tul de finanțare pentru înființarea unui centru colectare deșeuri prin aport voluntar (C.A.V.) în municipiul Deva. Proiectul este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C3 – Ma­na­ge­mentul deşeurilor, Investiţia I1.

Deșeuri periculoase
Valoarea totală a proiectului este de 4.558.787 de lei, echivalentul a 926.677 de euro. Investiția va asigura colectarea separată a deșeurilor ce nu pot fi co­lec­tate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echi­pa­mente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.
În aceleași locații
De asemenea, municipalitatea devea­nă a câștigat finanțare pentru constru­i­rea a 93 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor
Ministerul Mediului a anunţat că au fost aprobate 167 de cereri de finanţare de­puse de autorităţile locale pentru construirea de insule ecologice digi­ta­li­zate, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare totală de 579 de milioane de lei.
Ministrul Tanczos Barna a declarat că se vor finanța integral aceste insule eco­logice digitalizate care garantează eli­mi­na­rea în mare proporţie a mirosurilor ne­plăcute, a vandalizării, a aspectului ne­plă­cut pe care ţarcurile actuale îl au și în­deamnă la o colectare separată a de­șeurilor. Insulele ecologice digitalizate vor înlocui, în cea mai mare parte, actua­lele platforme de colectare a gunoiului menajer, urmând a fi construite în ace­leași locații. Valoarea eligibilă a acestui proiect este de 7.815.363 de lei (aproa­pe 1, 6 milioane euro).
„Obiectivul specific al acestui proiect este dezvoltarea unui management efi­ci­ent, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, reutilizarea și va­lo­rificarea deșeurilor. Căutăm perma­nent soluții cât mai civilizate, cu impact scă­zut asupra mediului și a eliminării disconfortului cetățenilor. Construirea acestor insule digitalizate supraterane reprezintă soluția adecvată în vederea implementării colectării separate a de­șeurilor, controlului și monitorizării pa­ra­metrilor de calitate a mediului și cu im­pact direct asupra sănătății populației”, a declarat Nicolae-Florin Oancea (foto), primarul municipiului Deva.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura