Comunitate

Zis și făcut! Geoagiu a parafat noi investiții

Magdalena Șerban

E mare păcat ca o clădire publică să fie lăsată pradă degradării, mai cu seamă când aici s-au format mii de elevi, de-a lungul anilor.
Școala primară din Geoagiu are însă o soartă mai bună, urmând să fie rea­bi­li­tată din fonduri de mediu. Și iluminatul public va fi modernizat pe aceeași axă, iar colectarea selectivă a deșeurilor tre­ce la un alt nivel, prin amenajarea unor insule digitalizate, banii europeni fiind câștigați prin Planul Național de Redre­sare și Reziliență – PNRR. Pentru cele trei investiții contractele de finanțare au fost deja semnate de autoritatea pu­blică locală.

Fără mirosuri neplăcute și cu control digital
„La nivelul orașului nostru, la fel ca și în multe alte cazuri, ratele de colectare separată a deșeurilor, valorificare și re­ciclare a acestora sunt scăzute, iar infra­structura de colectare separată este deficitară, așa că necesită suport. Am depus prin PNRR cerere de finan­țare pen­tru construirea unor insule ecolo­gice digitalizate pentru colectare sep­a­rată, care să deservească aglo­me­rările de locuințe (în principal apar­ta­mente), adică arealele în care locuiesc minimum 200 de persoane. Valoarea proiectului este de 1.028.181 de lei și a fost declarat câștigător, așa că am semnat, recent, contractul. Avem un acord de asociere pentru realizarea achiziției, iar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are cali­ta­tea de autoritate care va efectua achi­zi­ția. Perioada de implementare a proiec­tului nu va depăși data de 31.12.2024”, a precizat Vasile Cărăguț (foto), primarul din Geoagiu. Trebuie spus că la nivel cen­tral, aproape 14.000 de insule eco­lo­gice digitalizate pentru colectarea se­parată a deșeurilor trebuie puse în func­țiune până la 30 iunie 2026. Bugetul alocat din PNRR este de 200 de mi­li­oane euro. Fluxurile colectate separat în­seamnă deșeuri de hârtie și carton, de­șeuri de plastic, deșeuri metalice, de­șeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale. Sistemele pot fi do­tate cu componente inteligente: acces cu cartelă, senzori de umplere, integra­rea în sistemul „smart city”, etc. Plat­for­mele de colectare sunt complet per­so­na­lizabile în funcție de particularitățile fiecărei localități. Acestea pot fi con­cepute cu mai multe fracții.
Școală primară modernizată și iluminat public economic
„O altă investiție pentru care am pa­rafat contractul de finanțare, de data aceasta prin Administrația Fondului pen­tru Mediu (AFM), este cea de rea­bi­litare/ modernizare a școlii primare situată în apropierea Casei de Cultură din Geoagiu. Valoarea nerambursabilă este de 3.156.020,99 lei, iar durata de im­plementare a proiectului este de 24 de luni. Mai exact, e vorba de Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, derulat de AFM. Aici sunt prevăzute mai multe lucrări, edi­fi­ciul având nevoie de o serie de re­pa­rații care să-l aducă în vremurile ac­tu­a­le (lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii – izolarea termică a faţadei, a planșeului, a pereţilor exteriori la interior, montarea unei tâmplării con­for­me cu studiul DALI; asigurarea sis­temului de încălzire/a sis­temului de fur­ni­zare a apei calde de con­sum; lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat; lucrări de ins­ta­lare/reabili­tare/ modernizare a sis­te­melor de climatizare şi/sau ventilare me­canică pentru asigu­ra­rea calităţii aerului interior; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; sisteme de mana­ge­ment ener­getic integrat, etc. Apoi, un alt proiect este cel de creștere a eficienței ener­ge­tice a infrastructurii de iluminat public, vechile lămpi stradale urmând să fie înlocuite cu unele noi, moderne, pe bază de led, deci automat consumul re­dus va genera facturi cu mult mai mici. În condițiile în care energia electrică nu este deloc ieftină, nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele din regimul public și economic, vom scuti bugetul de chel­tu­ieli astronomice”, a mai anunțat edilul. Bineînțeles că acestea nu sunt singurele proiecte din 2023, urmând să se con­tracteze și cele declarate eligibile și finan­țabile. Plus că mai sunt în evaluare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura