Teatrul de Artă Deva, în coproducție cu Teatrul Evreiesc de Stat, vă invită la cea de a 4-a premieră a anului 2023!

Una dintre preocupările managerului teatrului Devean este aceea de a con­tribui la creșterea calității vieții în urbea noastră, Deva, prin impunerea teatrului și a artei în general ca vehicol de trans­mitere a ideilor.

Nu are nevoie de nici o prezentare
„Deși, teoretic, nu există reţete ale suc­ce­sului, am mizat pe colaborarea cu acei artiști al căror demers creator și inter­pre­tativ creşte probabilitatea realizării unor spectacole de succes şi scad riscul apariţiei unor eşecuri. Așa am ajuns la un formidabil parteneriat cu un teatru cu totul special, atât prin unicitatea lui în spa­țiul european, cât și prin valoarea ines­ti­mabilă a artiștilor de acolo. Este vor­ba despre Teatrul Evreiesc de Stat, con­dus de doamna Maia Morgenstern, actrița care cu siguranță nu are nevoie de nici o pre­zentare. Am să închei folo­sind dic­to­nul nostru, ((Respectă-te, deci vino la teatru’))”, a afir­mat Mihai Panaitescu (foto), managerul Teatrului de Artă Deva.
„Piesa de teatru RUDE PIERDUTE de Nava Semel are ca temă centrală me­moria, o me­morie care se exprimă prin amintiri dureroase și traume, expe­riențe prin care au trecut cele două familii de refugiați. Piesa are ca inspirație viața scrii­toarei Nava Semel, este poves­tea imi­granților care încearcă să se integreze într-o țară nouă, fără a-și pierde iden­ti­tatea. Așa cum știm deja din Antichitate, arta povestirii era și arta vindecării, iar acest lucru îl vom putea ob­serva și în RUDE PIERDUTE, o poveste de viață a celor două familii, o poveste care face po­sibilă vindecarea, iertarea și împă­ca­rea lor cu trecutul”, spune re­gizorul Mihaela Panainte.
„Rude dispărute. Aparent, este o po­veste despre speranțe, despre iluzii. Despre nevoia noastră, a tuturor, de a ne agăța de o nădejde. Ne legăm/legănăm proiecția zilei de mâine de o veste, o veste venită din neant, aproape. O veste bună, ca o trezire, ce poate risipi norii, volbura, zgura unui coșmar trăit aievea.
Vocea de la radio: un miraj și un miracol. Ieri radioul, astăzi Internetul sau tele­vi­zorul, sau…mai știu eu cine! O voce de departe, din neant, din eter. Etern. Îl chemăm/ o chemăm în viața noastră, o/ îl poftim în existența noastră. Îl/o investim cu puteri miraculoase: credem. Radioul atotputernic, atotștiutor îi va readuce la viață, în viață, în viața noastră pe cei dispăruți. Sau poate că…

Iată câteva gânduri în legătură cu …Deva
Spectacolul Rude Pierdute este un proiect extrem de important, dorit, aș­tep­tat. Spectacolul se „naște” într-un mo­ment aniversar, sub semnul lui 75. Trei sferturi dintr-un veac. 75 de ani de la nașterea statului Israel. 75 de ani de Teatru Evreiesc de Stat. Această ani­ver­sare trebuie celebrată cu toată dra­gos­tea, asumarea și toată bucuria. Ne în­tre­bam uneori, poate îndreptățit, poate nu, pe cine interesează cu adevărat aceste săr­bători. Oare nu se întâmplă se sărbă­torim între noi, să celebrăm și ne feli­cităm așa, doar noi între noi, la un moment aniversar…și gata. Am bifat un eveniment, am marcat o aniversare.. Și ,iată, propunerea Teatrului din Deva vine ca o speranța, ca argument suprem, ca o de­monstrație a faptului că există prie­tenie. Există solidaritate. Există comu­ni­care. Prilej sa ne cunoaștem mai bine, să cooperam, să putem oferi publicului din București dar și din Deva, un moment emoționant, o pagină de istorie, dar și, în egală măsură, întâlnirea cu actori minu­nați: actorii Teatrului Evreiesc de Stat. Nu a fost ușor, nu e ușor: este nevoie de multă tenacitate, încredere, respect și perseverență. În pofida multor greutăți și piedici, iată, se naște un spectacol care, sperăm noi, va bucura publicul multă, Multă vreme”, a declarat actrița Maia Morgestern (foto).

Regia: Mihaela Panainte
Scenografia: Mihai Panaitescu
Light design: Lucian Moga
Sound design: Romeo Ioan
Traducerea în limba română: Gabriela Myers
Dramatizare: Eugen Cojocaru

Distribuție:.
Anuța: Maia Morgenstern/ Roxana Guttman
Iankel: Andrei Finți/ Mircea Drâmbăreanu
Gitta: Luana Stoica
Nisan: Mircea Dragoman
Rebeca, Rivka: Cristina Cîrcei
Sarika: Lorena Luchian/Cabiria Morgenstern
Izhar: Andrei Miercure
Avram: Mihai Prejban
Avihai: David Mihai Enache
Fetița: Antonia Maria Dragoman
Părinții: Dorina Păunescu și Mihai Ciucă
Voce radio: Nicolae Călugărița

Preț unic bilet 50 lei
Biletele s-au pus în vânzare la Agenția Teatrală sau on-line pe site-ul Eventbook.ro
Spectacolul poate fi vizionat la Teatrul de Artă Deva în data de 12 aprilie, ora 19 și la Casa de Cultură din Hunedoara în data de 13 aprilie, ora 18!
Vă așteptăm cu drag!