A fost Ziua Mondială a Apei. Să accelerăm schimbarea!

Adriana Năstase

Ziua mondială a apei (World Water Day) se marchează anual la 22 martie, fiind adoptată de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro (rezoluţia 47/193), de la 22 decembrie 1992.

Să acționăm responsabil
În prezent, este sărbătorită în în­treaga lume în fiecare an, adu­când în centrul atenţiei diferite as­pecte. Apa este un element central în cultura şi religia tuturor civilizaţiilor, fiind, de-a lungul se­colelor, un element esenţial al dez­­vol­tării societăţii. Tradiţiile cul­turale şi va­­lorile sociale de­ter­mină mo­da­li­tatea în care oamenii per­cep şi gestionează apa în diferite regiuni ale lumii.
„Tema principală din acest an, „Să ac­ce­lerăm schimbarea!” („Accelerating Change”), sugerează ca fiecare in­di­vi­dual şi apoi împreună, familia, şcoala şi comu­ni­tatea putem să acţionăm pentru ges­tio­narea resursei celei mai im­por­tante pentru omenire, pentru supra­vie­ţuire. Şi pen­tru că problemele cu apa ne afec­tea­ză pe toţi, este necesar ca toată lumea să ia măsuri”, a spus Dorin Gligor (foto), di­rectorul general al SC APA PROD SA.

Povestea păsării Colibri
Tema zilei este amplificată de mesajul: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume! Fiecare picătură contează!”, mo­tivând, astfel, pe fiecare dintre noi pentru a lua măsurile necesare în această pri­vin­ţă. Mesajul din acest an pornește de la o veche poveste a po­pulației Quechua din Peru despre o pasăre-colibri care în­cear­că să stingă un uriaș incendiu de pădure ducând în cioc câteva picături de apă. Atunci când aceasta este întrebată cum crede că poate stinge incendiul din pă­dure, aceas­ta îi răspunde: ”Eu îmi fac partea mea. Fiecare picătură contează!”. Cam­pania declanșată de Un-Water îi în­curajează astfel pe oameni să fie ca pasărea colibri, adică să facă tot ce stă în propriile puteri pentru a ajuta la re­zol­varea crizei apei și a salubrității.

Au colorat și au cântat
Anul acesta, Compania Apa Prod Deva a marcat această zi printr-o serie de activități educative dedicate pre­șc­o­la­rilor. Acțiunile au început la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Deva. Aici, pri­chindeii din grupa mică au aflat des­pre importanța apei și cum trebuie protejată, au colorat și au cântat. Ac­țiu­nile au continuat la Grădiniţa cu Pro­gram Prelungit Nr. 6. Pe lângă discuțiile pe tema zilei, copiii din cele trei grupe au primit fișe de activități potrivite vârstei lor. Curiozitatea și efortul celor mici au fost răsplătite cu premii constând în dulciuri, baloane și creioane colorate. „Mul­țumim cadrelor didactice Grămescu Ana și Lobonț Carmen din cadrul Grăiniței P.P. nr. 2 Deva și Popa Adina, Călugăru Liliana, Ioniță Lia, Gheară Cristina, Trif Alina și Butaș Flavia din cadrul Grădiniței P.P. nr. 6 Deva pentru sprijinul acordat pe parcursul derulării activităților” anunţă reprezentanţii ope­ra­torului de apă.
Reprezentanții operatorului regional Apa Prod SA Deva vor continua vizi­tele în grădinițe și școli pentru a le vorbi copiilor despre importanța apei și trans­formările pe care aceasta le parcurge pentru a deveni bună de băut.