Comunitate

Zam: Atenție, mai sunt câteva zile!

Magdalena Șerban

Primarii își dau silința să informeze cât mai multă lume legat de beneficiile Legii 18/1991, cu modificările aduse prin Legea 123/2023, astfel încât cei care sunt eligibili să beneficieze de oportunitățile legislative să nu rateze acest lucru. La Zam, edilul îi anunță pe cetățeni că se află pe ultima sută de metri cu depunerea cererilor.

Trebuie să se grăbească
„Reamintim că data de 17.11.2023 este ultima zi când se mai pot depune solicitări (cereri) pentru obținerea titlului de proprietate a terenurilor care nu au fost cooperativizate și pentru care nu dețineți acte de proprietate (cu excepția pădurilor). Pentru mai multe detalii, sunteți așteptați la sediul Primăriei Comunei Zam (sat Zam, Strada Prin­cipală, nr 149) sau puteți suna la nu­mă­rul de telefon 0254.280.642 ori scrie pe e-mail: [email protected]. Ce­rerile se pot trimite și prin poștă, cu confirmare de primire, dar și în acest caz trebuie respectat termenul de 17 noiembrie”, a afirmat primarul din Zam, Sorin Nistor (foto). De subliniat că sunt considerați beneficiari deținătorii sau moștenitorii acestora, care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de pro­duc­ție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate. Ei pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate, dar pentru asta e musai să figureze cu terenul respectiv în registrul agricol sau registrele cadastrale și în evi­dențele fiscale. De asemenea, pen­tru terenul în cauză trebuie să nu fi fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu trebuie să facă obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de pro­prie­tate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. Legat de documentele necesare, ele sunt cererea conform modelului tip, care se regăsește la sediul administrativ din Zam, însoțită de copii de pe act/acte de identitate și acte de stare civilă – naștere, căsătorie (după caz). Dacă solicitantul formulează ce­re­rea în calitate de moștenitor, se vor de­pune acte de deces și certificat de moș­te­nitor/de calitate succesorală. Mai tre­buie memoriu tehnic, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o per­soană autorizată de către ANCPI/ OCPI Hunedoara, prin care să se certi­fi­ce că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară con­form Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, e ne­voie de plan de am­pla­sa­ment și de­li­mi­tare a imobilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă, de către o per­soană autorizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, adeverință eli­berată de primărie, din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul Agri­col/Registrul ca­dastral, plus certificat de atestare fis­cală. În situația în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze pe rolul ins­tan­țelor de judecată, tre­buie și o de­cla­ra­ție pe proprie răs­pun­dere din partea so­licitantului, din care să rezulte care este soluția rămasă definitivă.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura