Comunitate

Vorța: S-au semnat contractele de finanțare pentru noi investiții din fonduri nerambursabile

Magdalena Șerban

Comuna Vorța se poate dezvolta doar prin accesarea diferitelor filiere de finanțare, fie europene, fie gu­ver­namentale, e de părere primarul lo­cu­lui, Emil Radu Bureană (foto). Așa că în 2023 vor curge investițiile, recent fiind semnate mai multe contracte de finanțare pentru proiectele câștigate.

Urmează implementarea
„Am semnat contractul de finanțare prin programul ((Anghel Saligny)), de­mers național prin care am depus do­cumentația pentru modernizare de dru­muri în satele Vorța, Coaja și Certeju de Jos. Sunt prevăzute asfaltare, po­duri, podețe, rigole de scurgere și ziduri de sprijin. Am parafat deja contractul pentru proiectare, așa că ne mișcăm cât putem de repede, dar trebuie să res­pectăm termenele legale, bine­în­țeles. Noi suntem poziționați la distanță față de oraș, iar dacă nu ai drumuri bune, nu doar practicabile, ci și decente, să nu-și strice oamenii mașinile, pur și simplu riști să rămâi izolat. Din cauză că asemenea investiții implică mulți bani, în mod cert este imposibil să ne apucăm de ele din bugetul local, care e doar pentru supraviețuire, nu pentru lucrări de anvergură, așa că pe măsură ce apar axe de finanțare, ne orien­tăm să le accesăm cu succes. Un alt proiect pentru care am sem­nat este cel pentru reabi­li­ta­rea moderată a clădirii primăriei, dez­vol­tat prin Planul Național de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR). Am mai spus-o și în alte dăți, noi am modernizat ce și cum s-a putut, dar e nevoie să se in­ter­vină asupra edificiului pentru a obține eficientizarea energetică ce va genera reducerea cheltuielilor aferente în­tre­ținerii și funcționării. Am mai depus, tot prin PNRR, un proiect ce prevede do­tarea inteligentă a școlii noastre din comună, cea din Visca. E vorba de un sistem inteligent ce presupune cal­cu­latoare, table interactive, etc. Așteptăm să fim chemați la semnarea contrac­tului”, a anunțat primarul din Vorța, Emil Radu Bureană. Edilul a mai amintit că prin Administrația Fondului pentru Me­diu (AFM) a parafat contractul pentru stațiile electrice de încărcare. Vor fi realizate în Vorța (în zona Centrului de Informare Turistică și a căminului cul­tural) și în Visca (tot în preajma că­minului cultural), iar cei care se întreabă la ce sunt utile, din moment ce la ora actuală lumea nu are atâtea mașini electrice cât să necesite astfel de puncte, trebuie precizat că pe viitor, la accesarea unor noi proiecte, va cântări foarte mult în obținerea eligibilității faptul că există pe raza comunei aceste stații. Să nu uităm că și microbuzele școlare vor fi tot electrice, dacă facem referire la cele solicitate deja în 2022 de către conducerile publice, prin Inspec­to­ratele Școlare. „Suntem în faza de documentații pentru avize și autorizația de construcție, urmând licitația și apoi implementarea stațiilor. Am cerut un microbuz școlar electric, cu o ca­pa­citate de 16+1 locuri, iar stația de la Visca va fi chiar lângă școală. E singura noastră unitate de învățământ ce in­clude grădiniță, școală primară și gim­nazială”, a adăugat edilul local.