Vor o viață mai bună pentru toți românii

Adriana Năstase

Recent, conducerea AUR Hunedoara a cri­ticat dur decizia Ministerului Sănătății de a suspenda timp de 30 de zile in­ter­nările în spitale, limitând accesul la ser­vicii medicale doar pentru persoanele care au o urgență. Totodată, liderii par­ti­dului au sancționat măsurile discrimina­torii pe care Guvernul le-a dispus, în ceea ce privește îngrădirea drepturilor și liber­tăților cetățenești, pentru persoanele care nu posedă „certificatul verde”.

 

Nu sunt anti-mască, anti-vaccin
„Pe noi, cei din AUR, de la înființare, ne-a preocupat această situație. Și, în special, în ultima perioadă, în care sunt puse în dis­cuție o serie de drepturi și libertăți fun­da­men­tale. Sunt foarte multe forme de dis­cri­minare, însă, în momentul de față, ceea ce doare în societate românească și ceea ce afectează un segment important al po­pu­lației, este o discriminare pe criterii me­dicale. Noi cre­dem că nu poate să fie îm­păr­țită societatea între «vaccinați» și «ne­vac­cinați», iar o anu­mită categorie să su­fere restricții. Suntem șocați de ultimele de­cizii care s-au luat la ni­vel guver­na­men­tal, cum este aceea că per­soanele care suferă de alte boli decât Covid, nu li se mai asigură trata­ment medical co­res­punzător”, a spus Mircea Mincea, vice­pre­ședinte AUR Hunedoara.
„Am aflat că suntem extremiști, co­mu­niști, legionari, neo-fasciști, absolut toate calificările prin care se încearcă denigrarea unui partid”, a adăugat Mincea.
Președintele AUR Hunedoara, Tiberiu Bârstan, a declarat că membrii partidului nu sunt „anti-mască” sau „anti-vaccin”, iar pro­testul din București, la care au participat, nu a fost împotriva măsurilor de protecție sa­nitară, ci a faptului că oamenilor li se în­calcă, nefundamentat, drepturile și li­ber­tățile prevăzute în Constituția României.
„Nu suntem anti-mască, anti-vaccin. Chiar avem colegi în partid care s-au vac­cinat. Noi am mers la București să pro­tes­tăm pentru drepturile, pentru libertățile noas­tre, pentru o viață mai bună. A fost un protest al tuturor românilor, am specificat și acest aspect. Am invitat pe toată lumea, trebuie să luăm atitudine, să ne implicăm mai mult. Aceste proteste de stradă au și ele rostul lor. Presiunea străzii are și ea re­zultatele ei. Nu trebuie să le lăsăm impresia că suntem la cheremul lor și ei pot face ce vor în țara asta”, a declarat Tiberiu Bârstan.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.