Comunitate

VIZITĂ LA RUTENII DIN POJOGA ȘI SĂLCIVA

Conform programului „Diversitate și patrimoniu prin prisma mass-media”, implementat de Departamentul pen­tru Relații Interetnice al Guvernului României conform strategiilor UE par­ti­cipanții la proiect au vizitat comu­nitatea noastră de la Sălciva și Pojoga (10 noiembrie 2022).

Pentru promovarea identității
Au participat Zsuzsa André, repre­zen­tant teritorial al DRI, Nina May și George Dumitriu (Allgemain Deutsche Zeitung), Antal Erika și Bödöni-Dombi István (Erdély TV), Aldea Manuela (TVR), Angela Cerven (Radio România Ac­tua­lități), Anca Filoteanu (Curierul Național) și Mihai Ogrinji (Asociația Ziariștilor de Turism din România). În­tâl­nirea s-a desfășurat la Căminul Cul­tu­ral din Zam, centrul de comună. Oas­peții au fost primiți de rutenii din Pojoga și Sălciva, în frunte cu primarul Sorin Nistor și Maria Bocicor, pre­șe­dinte Filiala Hunedoara a UCRR, con­siler UCRR în Consiliul Local Zam. A onorat întâlnirea Lörincz Széll, sub­pre­fect al Județului Hunedoara. Gheorghe Firczak, istoric, a prezentat câ­teva repere ale trecutului rutenilor. Francisc Oscar Gal, subsecretar de stat la Mi­nis­terul Muncii și Protecției Sociale, vice­președinte al UCRR a prezentat un re­zumat al principalelor activități deru­late de uniune de-a lungul timpului. Maria Bocicor a vorbit despre co­mu­ni­ta­tea rutenilor din Pojoga și Sălciva, co­muna Zam. Sfinția Sa, Vasile Bojcsuk, se­cretar general al UCRR, a expus idei despre manifestarea credinței creștine la ruteni iar Svetlana Mureșan, preșe­dinte al Or­ga­nizației de Tineret a UCRR, a arătat mo­dalitățile prin care tineretul rutean ac­ționează pentru promovarea iden­ti­tății noastre prin tradiții, cultură și limba ruteană. Grupul folcloric „Holubok” din Peregu Mare, jud. Arad, condus de Viorica Bojcsuk, a interp­retat un șirag de cântece populare rutene. Oaspeții au fost serviți cu produse culinare rutene gătite de Mariana Petrețchi și Marius Comșa. La revenirea la Deva, oaspeții au vizitat sediul central al UCRR.

Dr. Gheorghe Firczak

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura