ComunitatePolitica si administratie

Urmează alte inaugurări la Crișcior

Magdalena Șerban

Primarul din Crișcior nici bine nu a ter­minat câteva investiții majore pen­tru comunitate, printre care sediul pri­măriei, dispensarul uman și pia­țeta, că va bifa alte două proiecte de anvergură. Cel mai probabil le va inau­gura luna viitoare.

Prima sală de sport modernă
„Sala de sport școlară va fi inau­gu­rată în 16 decembrie (așa ne-am pro­pus, dacă nu intervine vreo schimbare de ultimă oră). Lucrările de construcție la acest obiectiv amplasat în curtea Liceului Tehnologic Crișan Crișcior au însemnat, printre altele, o tribună cu 102 locuri, vestiare, teren mult­i­func­țio­nal, totul realizându-se în baza unei fi­nan­țări obținute prin Compania Națio­nală de Investiții (CNI), la solicitarea noastră. Va fi des­tinată cu precădere uzului didactic în organizarea dis­cipli­ne­lor sportive, pentru organizarea unor activități sportive competiționale spe­cifice și pentru pregătirea co­piilor cu înclinații sportive. Dar ne-am dori ca atunci când e li­beră de circuitul amin­tit să o pu­tem pune la dis­poziția tuturor celor care își do­resc să facă miș­care într-un spațiu modern, ame­najat și care oferă toate condițiile optime. Fiind do­tată cu instalație de nocturnă, poate fi utilizată week-end-urile până târziu, după-mesele, însă e nevoie de o ana­liză legat de permiterea accesului din exterior. Dar detaliile le vom stabili îm­preună cu Consiliul Local. Oricum, ne va fi de mare folos. Mulțumim Com­pa­niei Naționale de Investiții”, a transmis Ilie Ovidiu Furdui (foto), primarul din Crișcior. Totodată, dacă lucrurile vor decurge fără piedici, există șansa ca tot atunci să mai fie inaugurată o altă investiție, de data aceasta câștigată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și care vizează mon­ta­rea de camere video. ,,Urmărim să spo­rim siguranța la nivel teritorial. Cetățenii trebuie să simtă un plus de siguranță. Așa că implementăm un sistem performant de monitorizare video, cu recunoaștere a plăcuțelor de în­matriculare. Sunt convins că cei care au în plan să se certe cu le­gea se vor gândi de două ori îna­inte să acționeze. Este binevenit acest program investi­țio­nal, mai ales că e concretizat cu bani atrași, deci nu din bugetul local”, a mai anunțat edilul. De altfel, trebuie amintit că au­to­ri­ta­tea publică a fost premiată în tre­cut pen­tru nu­me­­roa­se­le pro­iec­te câș­tigate din fon­duri de la UE, ad­ministrația de aici nelă­sând armele jos nici în 2023. Iar rezul­ta­te­le se văd.