Comunitate

Uricani: Sală modernă de sport plus multiple investiții din fonduri nerambursabile

Magdalena Șerban

Orașul Uricani se dezvoltă din ce în ce mai mult, unul dintre segmentele vizate fiind cel de creare a unor po­si­bilități pentru recreere și petrecere a timpului liber. Asta, ca o completare pen­tru palierul turistic care va lua avânt prin proiectele câștigate de con­ducerea locală. De altfel, recent, s-a dat o veste bună potrivit căreia prin Compania Națională de Investiții (CNI) aici se va construi o nouă sală de sport. Demersul a fost scos la licitație.

 

Pe mai multe axe

Este vorba despre contractul Pro­iec­tare – faza adaptare la amplasament, exe­cuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada exe­cuției pentru “Sală de sport școlară”
din Subprogramul “Săli de sport” – “Cons­­truire Sală de sport școlară,
Str. 1 Decem­brie, Oraș Uricani, județul Hunedoara”. Obiectivul va fi destinat uzului didactic, mai exact pentru des­fă­șu­rarea disciplinelor sportive, or­ga­nizării unor activități spor­tive com­pe­tițio­na­le specifice și pre­gă­tirii elevilor cu în­cli­nație sportivă, în vederea par­ti­ci­pării la diverse con­cur­suri. „Va fi o sală de sport mo­dernă, mai mare ca cea de la școala nr. 2. Va de­servi școa­la nr. 1 și Liceul Teh­no­­logic.
Bineînțeles, după orele de activitate șco­lară, poate fi folosită și de către ce­tă­țenii care doresc să facă mișcare într-un spațiu adecvat. Adică nu va avea un circuit închis. La nivel de oraș mai avem o singură sală de sport, rea­lizată mai demult, la școala nr. 2, iar la acea vreme a fost materializată în baza unui vechi program investițional prins pe ultima sută de metri. Ar mai fi nevoie de două săli de sport, dar știți cum se spune că nemulțumitului i se ia darul, așa că noi suntem mulțumiți și cu încă una. Legat de contribuția noastră, ca adminis­tra­ție publică locală, ne vom ocupa de partea de racordare la utilități (curent electric, apă, gaz, etc), plus tot ceea ce e pre­vă­zut în proiect, în afara cons­truc­ției pro­priu-zise a sălii (alei, par­care, îm­prej­muire, drum de acces, etc). Oricum, este în interesul nostru să depunem acest efort, beneficiile fiind multiple pen­tru comunitate. După cum am mai afir­mat, nu vom rata nici un fel de opor­tunitate de finanțare euro­pea­nă sau pe filieră guvernamentală, orice ban adus prin investiții însemnând dez­vol­tare. De asemenea, dacă tot am abordat acest subiect, o altă noutate este că am mai câștigat din fonduri europene, prin ADR Vest, o fi­nan­țare de apro­xi­mativ 7 milioane de euro pentru un parc de tip camping în Poiana Mare. Ni s-a dat voie să construim pe zece la sută din su­prafață, deci pe 1,2 hectare, unde am prevăzut terenuri de sport (multiple disci­pline spor­tive), spații de mișcare pentru tineri, grupuri sociale pent­ru bărbați și femei, tiroliene, alei, îm­prej­muire, ilu­minat și un mic parc foto­vol­taic care să asigure inde­pen­dența ener­­­ge­ti­că (atât cât se poate), zonă de spec­tacole în aer liber pentru circa 4.000 de parti­ci­panți, etc. Dar pe lângă cele men­țio­nate, mai sunt și alte in­ves­tiții ma­­jore”, a trans­mis Dănuț Buhăescu (foto), pri­ma­­rul din Uri­cani.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura