Comunitate

Dispensarul uman din Răchitova, pregătit pentru funcționare

Magdalena Șerban

Proiectul câștigat de adminis­tra­ția publică din Răchitova din fonduri europene nerambursabile (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR, mai exact prin Grupul de Acțiune Locală Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor) pentru mo­der­nizarea dispensarului uman din lo­ca­litate s-a finalizat, a fost făcută re­cepția lucrărilor, așa că în urmă­toa­rea perioadă obiectivul sanitar va fi pus în circuit.

 

Toate condițiile asigurate

„Mai sunt mici detalii de punctat, apoi îl vom reda comunității. Pe lângă ca­binetele medicale, am amenajat inclusiv spațiu de locuit, adică un fel de apartament, astfel încât, pe viitor, dacă vreun medic stomatolog sau de familie va dori nu doar să-și des­fă­șoare activitatea la noi în comună, ci și să locuiască aici, am creat toate con­dițiile necesare pentru ca o familie să poată sta fără probleme (bucătărie, baie, două camere). La ora actuală avem serviciu medical asigurat de un doctor de familie ce vine de două ori pe săptămână, adică marți și joi. Mai sunt și cetățeni de-ai noștri care sunt în­scriși la medicul de la Densuș și tre­buie să meargă acolo pen­tru con­sul­ta­ții, re­țete și di­verse tratamente. Ce ne lipsește este serviciul sto­ma­to­logic, dar fiind pus la punct dis­pe­nsarul, sperăm să do­reas­că cineva să ni se alăture. Am avut și un punct far­maceutic, dar când au început lu­cră­rile de rea­bilitare și-a stopat activitatea și vrem să nu rămânem descoperiți la acest capitol. Dacă nu va reveni, atunci o să căutăm pe altcineva. E greu pen­tru cei care au nevoie de me­di­ca­mente, au rețete lunare de scos sau trebuie să cum­pere pastile, în general. Nu vrem să-i punem pe drumuri să mear­gă pe la Hațeg pentru asta. Ma­jo­ri­tatea în­seamnă oameni aflați la o vârstă nu tocmai tânără, cu puteri li­mitate atât fizic cât și financiar. Așa că trebuie să soluționăm și asta pen­tru a avea un întreg în ce privește ser­viciul de profil”, a arătat Liviu Simedroni (foto), pri­ma­rul din Răchitova. Acesta este unul dintre pu­ținii edili hu­ne­do­reni care au prioritizat in­­ves­tițiile me­­di­cale, consi­de­­rându-le de o importanță ma­­joră pentru lo­cal­nici.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura