Comunitate

Universitatea din Petroșani, pe harta importantă a lumii academice

Magdalena Șerban

Oricâte cadre universitare de ex­cep­ție ai avea, nu poți atinge performanța dacă infrastructura este lacunară și totodată nu există deschidere spre lumea academică internațională și un contact permanent cu noutățile în domeniul științific. Prin urmare, con­du­cerea Universității din Petroșani bi­fează toate punctele importante în baza unor proiecte de anvergură, de­marate din bani europeni.

De la reducerea cheltuielilor termice și energetice și până la dotări multiple
O investiție majoră câștigată prin Regio – POR 2014-2020 o constituie cea de reabilitare a corpului de clădire C, prin izolarea termică a fațadei, ter­mo­hi­dro­izolarea terasei și a plăcii peste ul­timul nivel în zona laboratoarelor, izolare termică peste subsol, amplasarea de panouri solare, amplasarea unui eleva­tor pentru persoane cu dizabilităţi, ram­pe de acces etc, la care se adaugă dota­rea celor 55 de laboratoare cu echipa­mente specifice. Valoarea totală este de peste 3,5 milioane de euro. Pe partea de reabilitate, lucrarea este finalizată. Po­tri­vit rectorului instituției de învățământ su­perior din Valea Jiului, prin această modernizare a multor laboratoare, cei de aici își vor putea permite să facă ex­perimentări de ultim nivel, adică să se alinieze unor universităţi europene, în anumite domenii. Procesul de dotare este în curs de materializare (unele loturi au fost achiziționate, iar altele urmează). Întregul demers are ca obiectiv îm­bu­nă­tățirea infrastructurii educaționale.

Printre elitele Europei
Mai apoi, Universitatea din Petroșani și-a câștigat locul în grupul de elită al insti­tuțiilor de învățământ superior se­lec­tate de Comisia Europeană pentru a for­ma un al doilea val de Universități Euro­pene. Astfel, este parte a con­sor­țiului academic EURECA-PRO (alături de Montanuniversität Leoben din Austria, Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg – Germania, Universitatea din León – Spania, Universitatea Tehnică din Creta – Grecia, Universitatea de teh­no­lo­gie Silezia – Polonia și Mittweida Uni­ver­sity of Applied Științele din Germania), participând la un proiect transfor­ma­țio­nal, de referință pentru evoluția și des­tinul Europei. Sunt vizate tehnologii de valorificare superioară a substanțelor minerale nonenergetice, valorificarea resurselor energetice regenerabile din zonă (hidro, bio, eoliană), promovarea unor măsuri de echitate interregională re­feritor la resurse, reorientarea com­pe­tențelor în minerit în domeniul resur­se­lor minerale nonenergetice (cuarț, ma­teriale de construcție, sare, cupru). Con­form prof.univ.habil.dr.ing. Dan Codruț Petrilean – Prorector proiecte europene, mediul economic, promovarea uni­ver­sității și admitere, consorțiul urmărește derularea unor programe de studii comune între universitățile partenere, pe toate ciclurile de studii: licență, mas­ter și doctorat, atât online, cât și fizic. Proiectul, de altfel unul strategic, a de­butat în noiembrie 2020 și se va finaliza în noiembrie 2023, finanțarea provenind de la Comisia Europeană (80%) și Mi­nis­terul Educației (20%), ceea ce înseamnă 832.000 de euro pentru universitatea din Valea Jiului. Angrenează studenți, doc­toranzi și cadre didactice. Fiind vor­ba de realizarea unor studii comune, stu­denți de la universitățile partenere vor veni la Petroșani plus profesori care vor preda diferitele discipline conform pro­gramei, dar și cei din Petroșani vor merge, la rândul lor, la acești parteneri. Predarea se face exclusiv în limba engleză. ,,Absolvenții Universității din Petroșani lucrează în lume ca ingineri mineri și nu numai, pe toate cele 6 continente, existând o tradiție în acest sens”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Mihai Sorin Radu (foto), rectorul Universităţii Petroşani. Mai trebuie adăugat că pe lângă aceste două proiecte majore, altele sunt pe cale să prindă contur.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura