Comunitate

Un nou autolaborator pentru Insemex Petroșani

Magdalena Șerban

Institutul Naţional de Cercetare-Dez­voltare pentru Securitate Mi­nieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani urmează să achiziționeze un Aut­olaborator pen­tru monitorizarea sis­temelor de ven­tilație și a atmosferelor industriale.

În slujba prevenției
„Pentru buna implementare a pro­iectului Dezvoltarea tehnicilor și me­todelor de prevenire a formării atmos­ferelor explo­zive și/sau toxice spe­ci­fice zonelor indus­triale este necesară achiziționarea unui auto­laborator de monitorizare a siste­me­lor de ventilație și a atmosferelor indus­tri­a­le care să permită un grad sporit de reacție și de mobilitate ridicată, precum și posi­bi­litatea de măsurare continuă/dis­con­tinuă a parametrilor aerodinamici, elec­trici și de stare specifici sis­te­me­lor de ventilație industrială, în condiții egnonomice optime. Echipamentul corespunde din punct de vedere al nivelelor, complexității și al gra­dului de utilizare prevăzut și prin prisma util­izărilor anterioare”, a declarat dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul ge­neral al Insemex Petroşani şi pre­şedintele Asociaţiei Salvatorilor Mi­nieri şi de Supra­faţă. Trebuie amintit că în baza achizițiilor bifate în ultimii ani, institutul din Valea Jiului dis­pune, printre altele, și de un auto­la­bo­rator modern de monitorizare a factorilor de mediu și un poligon mobil necesar in­struirii pesonalului de salvare în medii toxice și explozive. Cât privește infra­struc­tura, calculele pentru men­ți­nerea unui ritm susținut de actualizare teh­nică și teh­no­logică nu se opresc aici. Totul pentru ca performanța înre­gistrată până acum să se regăsească și în viitor. De altfel, instituția bene­ficiază de specialiști care au la activ numeroase proiecte de cercetare, bre­vete, premii naționale și interna­țio­nale și o serie de invenții cu rol major.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura