ComunitatePolitica si administratie

Totești: Fonduri accesate prin PNRR pentru depozitarea gunoiului de grajd pe platformă comunală

Magdalena Șerban

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale cres­cătorilor de animale, dar și ale au­to­rităților locale, pentru a proteja apele din zonă de poluarea cu nitrați. Primăriile au șansa să construiască platforme comunale, totul cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă nu mulți edili au subscris demersului. Conducerea publică din Totești a accesat fi­nan­țare pentru a realiza un astfel sistem integrat.

Pentru toată lumea
Toți primarii cunosc dificultățile pe care le au micii fermieri și gospodarii care cresc animale în curțile lor, legate de asigurarea condițiilor minime de gospodărire a bălegarului. Mai exact de stocarea acestuia pe platforme care să nu permită ca scurgerile să se infiltreze în pânza freatică și, de acolo, direct în fântâni. Astfel, printr-un regim centralizat pot să-i scutească pe fermieri de a cheltui bani cu pro­priile lor capacități de depozitare. Un alt avantaj e că pentru cei care sunt înscriși la APIA și AFIR, predarea gunoiului de grajd la platforma comunală îi va ajuta să de­mons­treze faptul că sunt conformi în ceea ce privește ce­rințele celor două instituții vis-a-vis de sto­carea aces­tuia. „Am de­pus proiect prin PNRR și așteptăm să vedem re­zul­tatul, fiind în evaluare. Ca spațiu, am ales o suprafață de 12.464 de metri din domeniul public, la 780 de metri depărtare de ultima locație. Deși legea prevede doar 500 de metri distanță, am optat pentru mai mult. La ora actuală, unii localnici au deja platforme construite în baza unor programe câștigate din fonduri euro­pene, ele vizând tinerii fermieri. Au și platforme autorizate în acest sens, dar platforma comunală va deservi pe toată lumea. Vrem să venim în sprijinul tuturor”, a transmis Tiberiu Păsconi (foto), primarul din Totești.

O șansă
Reamintim că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus la dispozițe apelul de proiecte “Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, Componenta 3 – Mana­ge­men­tul deșeurilor, Investiția I2, Sub­in­vestiția I.2.A-B, din PNRR, obiectivul fiind acela de gestionare sustenabilă a bio­deșeurilor agricole, în special a ce­lor provenite din activitățile zooteh­nice, prin creșterea gradului de valo­ri­fi­care a acestora în vederea reducerii poluării cu nitrați. Finanțarea se câș­tigă în limita bugetului maxim eligibil pre­alocat (228.300.000 de euro, echi­valentul a 1.119.925.650 de lei). Rata acordată prin PNRR este de 100 la sută. Valoarea maximă eligibilă e de 1.000.000 euro/ platformă comunală nou înfiin­țată, respectiv 500.000 euro/ platfor­mă comunală mo­der­ni­zată. Au fost con­cepute 4 pro­iecte-tip de platforme co­mu­nale si 6 proiecte-tip de plat­forme in­di­vi­duale, pe baza cărora se va pu­tea realiza, di­rect de către be­ne­ficiari, con­fi­gu­ra­rea sis­te­mu­lui co­mu­nal in­te­grat, con­form spe­ci­fi­cului și nece­si­tăților locale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura