Comunitate

Totești: De la proiecte, la lucrări. Gazul metan, piesa de rezistență

Magdalena Șerban

La Totești, au început lucrările pen­tru reabilitarea sistemului de iluminat public, proiect care se va materializa în baza finanțării câștigate prin Ad­ministrația Fondului de Mediu (AFM) și vizează montarea de lămpi moder­ne, cu putere mare și consum redus, precum și extinderea rețelei. Totul, pentru ca valorile la facturile lunare să fie diminuate considerabil. De aseme­nea, o altă veste bună e cea legată de gazul metan.

Investiții pentru generațiile de azi și de mâine
„Lămpile vor fi înlocuite în toată comuna, însă mai puțin pe partea de drum național pentru care vom depune proiect în sesiunea a II-a, deci nu rămâne nemodernizat. Acum vor fi schimbate circa 400 de lămpi, optând pentru unele pe bază de LED și cu senzor de mișcare încorporat plus im­ple­mentarea unui sistem de teleges­tiune, pentru ca lumina să nu ardă de­geaba, când nu e nevoie. Așa, vom reuși să facem o economie de peste 50-60 %, ceea ce e foarte important. Date fiind tarifele la energia electrică, trebuia să facem ceva ca să ne putem menține în niște costuri decente. De ce să aruncăm banii locali aiurea, când avem atâta nevoie de ei pentru studii de fe­za­bilitate, noi proiecte, etc. Deci pentru dez­voltare. Totodată, vreau să mai anunț că așteptăm emiterea autori­za­ției, zilele acestea, și semnarea con­trac­tul de finanțare pentru gazul me­tan. Am cuprins toate satele apar­ți­nă­toare. Pe lângă folosirea energiei elec­trice, a lemnelor de foc şi a buteliilor, localnicii cred că merită să aibă o al­ternativă, adică gazul metan. În fond, e o utilitate ne­cesară anilor în care trăim și nu se știe ce va aduce ziua de mâine. Să avem pe ce să punem mâna”, a spus Tiberiu Pascon (foto), primarul din Totești. Rea­mintim că un număr de 17 localități hu­nedorene au fost alese pentru a primi bani de la bugetul de stat pentru înființarea și extinderea rețelelor de gaze naturale. Suma totală alocată ju­de­țului Hunedoara este de 162.547.000 lei, prin Planul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Unitățile ad­ministra­tive a sunt Aninoasa, Brănișca, Călan, Geoagiu, Hărău, Hațeg, Lupeni, Petrila, Petroșani, Rapoltu Mare, Romos, Șoimuș, Teliucu Inferior, Totești, Uricani, Vețel și Vulcan.