Politica si administratie

Supercom preia salubrizarea și în Deva

Începând de luni, 24 octombrie 2022, un nou operator de salubritate va prelua Zona de colectare 3 Centru, care include municipiul Deva.
Asociația de Dezvoltare Interco­mu­nitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara, în cola­bo­rare cu Consiliul Județean Hunedoara și SC Supercom S.A. organizează, sâm­bătă, 22 octombrie 2022 prezentarea flotei de autospe­ciale pentru asi­gu­ra­rea serviciului de salubrizare din Zona de colectare 3 Centru. Acțiunea se va des­fășura pe platforma Telecabinei Ce­tate Deva, începând cu ora 12.00. (A.N.)