Comunitate

Supercom, la peste două săptămâni de preluare a Zonei 3 Centru

Magdalena Șerban

După numeroasele probleme ge­nerate de fostul operator, de curând, S.C. Supercom S.A. a preluat serviciul de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru.
Astfel, lucrurile au început să intre pe făgașul normal atât în mediul urban cât și în cel rural, hunedorenii nemaifiind nevoiți să se împiedice de gunoi ori de câte ori aruncă deșeurile menajere în locurile special amenajate. Cu toții știm că nu puține au fost dățile când acesta dădea de dinafară, zăcând arun­cat și ne­ridicat, iar lista nemulțumirilor deve­ni­se una stufoasă. Reporterii MESAGERULUI HUNEDOREAN au dat o raită prin mai multe localități, pentru a vedea care este situația, ce spun pri­marii, cetățenii despre activitatea ope­ratorului de salubritate.

Vețel: în linie dreaptă

La puțin peste două săptămâni de la schimbarea operatorului, străzile din Vețel erau curate, iar pubelele erau scoase la poartă, pentru a fi golite. Nici un semn de dezordine. Momentan, pro­gramele de colectare a deșeurilor vor rămâne neschimbate, asigurând ser­viciul după orarul vechiului operator. Am avut ședința de Consiliu Local privind introducerea taxei speciale de sa­lu­brizare și aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Vețel. Acesta poate fi consultat la sediul nostru sau pe site-ul instituției, https://primaria-vetel-hd.ro. Va fi un efort din partea adminis­trației publice, cel de a colecta taxa, dar bănuiesc că în timp, lumea va conș­tientiza și se va disciplina și ajungem să închidem anul pe zero. Noua societate a început cu dreptul, până acum neavând reclamații legate de modul în care este prestat serviciul. Am avut o solicitare din partea unui consilier local ce vizează persoanele cu probleme deosebite, care să fie ajutate să vină să depună de­clarația, dar și pe care să le ajutăm cu în­casarea taxei. Fie să meargă un repre­zentant de-al nostru la cei în cauză, acasă, fie să le punem la dispoziție un mijloc de trans­port pentru a se putea de­plasa la primărie. Cu ve­chiul operator am avut și noi necazuri, de altfel cele ști­ute de toată lumea”, a pre­cizat Ioan Hențiu (medalion 1), pri­ma­rul din Vețel. Edilul le rea­min­teș­te cetățenilor că toți proprie­tarii/ utiliza­torii, persoane fizice din aria teri­torială, au obli­gația de a com­pleta o de­clarație de im­punere la sediul pri­măriei. În cazul ne­de­punerii de­clarației pen­tru sta­bilirea cuan­tu­mului taxei de sa­lu­bri­zare până la data de 29.11.2022, obli­gația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, pe baza estimării unui număr de 4 per­soane.

Băcia: după mici hop-uri în primele zile, acum totul e limpede

„Au fost unele mici neconcordanțe chiar la început, ceea ce era firesc, ne­cu­noscând traseele de aici. Operatorul atunci preluase zona, așa că am fost cu ei prin comună și am rezolvat, punctual. Acum e bine, totul. Am desemnat o per­soană din cadrul primăriei care în fiecare zi de marți însoțește transportul de colectare și raportează cantitatea colectată pentru a avea o situație clară de pe raza comunei. Din punct de ve­dere al mașinilor, al personalului și al dotărilor, cei de la Supercom sunt mult mai ordonați și mai asumați profesional. Mai se­rioși. Cei care au fost înainte au facturat servicii care nu s-au mai pres­tat (au ajuns să aibă popriri pe conturi și pro­cese înaintate) și nu se țineau în­toc­mai de obligațiile con­trac­­­tuale. Referitor la taxa de salu­bri­zare, da, am apro­bat în ședința de Con­siliu acea taxă spe­cială. Avem un cost de 8,41 de lei/per­soană, iar dacă se vor respecta pro­­gramul, co­lectarea și în­tregul pro­ces, nu văd de ce ar fi ne­mul­țu­miri la nivel local. Nici în rândul po­pulației, nici în cazul nostru, ca au­toritate pu­bli­că”, a sub­liniat Florin Alba (me­dalion 2), pri­ma­rul din Băcia.

Simeria: containerele îngropate, în sfârșit golite

„Era multă mizerie pe lângă tom­beroane. Cel puțin două săptămâni, în spatele dis­pensarului nu s-a ridicat gunoiul din acele pubele subterane”, a spus Liliana Grădinaru, ce locuiește în Simeria. Acum erau golite. Nici Elisabeta Burlan nu era prea încântată de cum au fost ridicate, în trecut, de­șeurile colec­tate selectiv. „Eu lo­cuiesc la bloc, dar fiul meu stă la casă. Ridicarea cartoanelor, a sticlelor, asta aș aminti. La o lună, e un termen prea lung. Odată, el a scos cartoanele și le-a ținut în fața casei două săp­tă­mâni, neștiind când anu­me vor fi ri­dicate. Vântul a umplut strada de car­toane și fiecare încerca să strângă la loc, să nu facă dez­ordine”, a trans­mis aceasta. Primarul lo­cu­lui, Iulius Bedea (medalion 3), a anun­țat că ședința de Con­siliu Local privind taxa de salubri­zare a avut loc, iar toate de­taliile pot fi găsite pe site-ul ad­mi­nis­trației publice, ac­cesând link-ul http://www.primariasimeria.ro/Lists/Announcements/ViewForm.aspx?ID=856&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eprimariasimeria%2Ero%2Fdefault%2Easpx&ContentTypeId=0x010400C17C827D24A7204A8CB5F0B6EB69655B. „Cred că după trei-patru luni ne vom putea face o ima­gine asu­pra a tot ceea ce înseamnă ser­vi­ciul prestat. Cu ve­chiul operator am avut probleme”, a arătat edilul șef din Simeria.

Ghelari: liniște și ordine

Nici în zona rurală mai îndepărtată de reședința județului se pare că nu se întrevăd probleme pe tema gunoiului. La Ghelari, de exemplu, unde străzile sunt înguste și nu oferă un acces larg, mașinile au ajuns acolo unde a fost nevoie. „Am avut ceva neplăceri cu fosta societate de salubritate, neres­pectând orarul de ridicare, dar mai ales programul aferent colectării selective (sticlă, pet-uri, etc). Nici contracte nu au încheiat conform situației din teren și în baza graficului populației. Am aprobat în ședință noua taxă ce o vom percepe pentru acest serviciu, fiind puțin peste 10 lei de persoană. În momentul de față, așteptăm să vedem cum decurg lu­cru­­rile, însă noi spe­răm că bine. Vine iar­na, sun­­tem po­zi­țio­nați sus, iar multe străzi sunt destul de dificil de par­curs”, a afir­mat Iancu Emerson Toma (medalion 4), primarul din Ghelari. Rea­mintim că Zona 3 Cen­tru cuprinde lo­ca­li­tățile Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Geoagiu, Simeria, Băcia, Boșorod, Certeju de Sus, Cârjiți, Balșa, Hărău, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Pestișu Mic, Beriu, Rapoltu Mare, Romos, Bătrâna, Bunila, Cerbăl, Ghelari, Șoimuș, Teliucu Inferior, Turdaș, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Toplița, Brănișca, Burjuc, Dobra, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, Vorța, Vețel și Zam. Astfel, au fost aduse în județ de către cei de la Supercom 25 de utilaje noi de colectare, toate de ultimă generație, Euro 6, adică o in­vestiție de 4,5 milioane de euro. O bază deservește întreaga Zonă 3 și există un dispecerat alocat pentru sesizări (0254/944).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura