Stadionul din Hunedoara va fi demolat

Adriana Năstase

Încă un pas pentru un stadion nou la Hunedoara – Guvernul a emis ho­tă­rârea necesară demolării vechiului sta­dion. A fost publicată în Monitorul Oficial al României hotărârea privind „apro­barea desfiinţării imobilului Com­plex Sportiv Michael Klein din muni­ci­piul Hunedoara, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii „Construire şi dotare Com­plex Sportiv Michael Klein”.

La toamnă
„Conform legislaţiei în domeniu, ho­tărârea menţionată anterior era obli­g­a­torie pentru a se putea continua de­mer­surile pentru construirea unui nou sta­dion, pe acelaşi amplasament, investiţie aprobată tot prin hotărâre de Guvern, la finele anului trecut (detalii despre noua arenă găsiţi aici – https://bit.ly/3JBvLLO). Costurile pentru construirea noului sta­dion vor fi suportate de Compania Na­ţională de Investiţii. Cheltuielile cu de­mo­la­rea vechiului stadion revin în sar­cina Primăriei municipiului Hunedoara. Dacă procedurile decurg fără obstacole ne­pre­văzute, cred că în toamna acestui an ne vom putea apuca de lucrările de de­mo­lare. Chiar astăzi (joi – 23 martie) au început demersurile pentru întoc­mi­rea documentaţiei necesare licitaţiei de care e nevoie pentru întocmirea pro­iec­tu­lui tehnic pentru demolare (pentru că şi aici e nevoie de aşa ceva) şi pentru exe­­cuţia efectivă lucrărilor de demolare. E un pic mai complicat decât pare, fiind vor­ba despre un stadion. În paralel, Com­pania Naţională de Investiţii va de­rula, la rândul său, o licitaţie pentru de­sem­narea proiectantului şi execu­tantului de lucrări pentru ridicarea noului stadion. Se va merge oarecum „în tan­dem”, astfel încât noi să fim gata cu demolarea efectivă la mo­mentul la care CNI va trebui să pre­dea amplasamentul constructorului de­sem­nat pentru ri­di­carea noului stadion. Sper ca lucrările de construcţie să încea­pă cel târziu în prima parte a anului viitor şi să se deruleze fără sincope majore, astfel încât să ne putem bucura de un stadion nou, la Hunedoara, în 2026.