Licitație finalizată și contract semnat pentru rețeaua de gaz din Vața de Jos

Magdalena Șerban

Recent, la sediul Primăriei comunei Vața de Jos s-a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor în cadrul proiectului ce prevede dez­vol­tarea rețelei inteligente de distri­buție gaze naturale, o investiție re­cord, de 58 de milioane de lei, câș­ti­gată de autoritățile publice locale prin POIM.

Moștenire pentru generațiile următoare
„A avut loc licitația, însă a durat ceva fiindcă sunt multe termene de res­pectat, conform legii. Nu au existat con­testații, asta putând să însemne întâr­zieri pentru noi. Au fost trei ofer­tanți, iar firma câștigătoare este SC HABAU SRL, reprezentată prin admi­nis­trator Karl Leidenfrost, cu care am și parafat contractul. Trei luni sunt alo­cate pentru proiectare și șase luni revin execuției propriu-zise. Deci, visul devine realitate. Am aplicat în asociere cu comunele Baia de Criș și Ribița, iar în ce ne privește, vizate pentru in­ves­tiția aceasta care e una majoră sunt toate satele aparținătoare, fiind vorba de 88 de kilometri de rețea. Nu știm ce ne rezervă ziua de mâine, ce se în­tâmplă cu prețul lemnului de foc și ce reglementări silvice vor mai fi, așa că ne pregătim cu o variantă fezabilă. Lumea poate opta pentru o utilitate modernă și eficientă. Este, la ora actuală, un proiect-etalon pentru noi ca administrație și sperăm să avem cât mai multe reușite de acest fel și pe viitor”, a subliniat Liviu Ioan Lință (foto în centru), primarul din Vața de Jos.

Trifoiul cu patru foi, la noi în județ
Trebuie precizat că din județul nos­tru au mai fost declarate eli­gibile și fi­nanțabile pentru a beneficia de in­troducerea rețelei de gaz aso­ci­e­rile Crișcior, Ilia și Dobra (comuna Crișcior – lider de proiect), municipiul Brad, respectiv Baru, Sântămăria Orlea și Sălașu de Sus (comuna Baru – lider de proiect). Valoarea cumulată a in­ves­tițiilor este de 371.871.429 de lei, din care bugetul total eligibil de la UE ci­frează 259.274.637 de lei. În urma primei sesiuni a apelului prin Auto­ri­tatea de Management pentru Pro­gra­mul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au fost selectate 10 proiecte care prevăd instalarea rețelelor inteligente de dis­tri­buție a gazelor naturale în 18 localități. În a doua sesiune de de­pu­nere au fost încărcate în sistemul in­for­matic 219 proiecte. După verifi­ca­rea adminis­tra­tivă și a eligibilității au fost respinse 96, iar 123 s-au calificat în ultima etapă de evaluare (tehnico-financiară). În cadrul celor două sesiuni ale apelului POIM au fost depuse 243 proiecte în valoare totală de 2,56 mi­liarde euro, sumă de 10 ori mai mare decât alocarea ma­ximă a ape­lului (235 mi­li­­oa­ne euro).