Politica si administratie

Stabilitatea politică la guvernare aduce stabilitate în România

Stabilitatea politică la guvernare aduce stabilitate în economie și un risc redus de instabilitate socială sau con­flict intern. Pentru mediul de afa­ceri, un guvern stabil este garanția de con­tinuitate în decizii politice pe termen lung fără schimbări bruște, iar deciziile investiționale se pot lua în baza unor date certe. De asemenea, stabilitatea politică este baza pe care se clădește încrederea investitorilor, atât locali, cât și străini, fapt care duce la creștere economică și dezvoltare.
Scăderea inflației este dovada clară că Guvernul PSD a reușit să stabilizeze economia.
Inflația la produsele alimentare este de aproape trei ori mai mică decât in­flația generală, ceea ce arată că pro­punerile PSD de plafonare a prețurilor din energie și de limitare a adaosului la alimentele de bază au fost corecte. Aceste propuneri au eliminat și specula din economia noastră.
În ceea ce privește Produsul Intern Brut (P.I.B.) al României acesta a trecut de 1600 de miliarde de lei, depășind state cu economii dezvoltate, precum Finlanda, Cehia sau Portugalia. În anul 2013, PIB-ul României era de 640 de miliarde de lei, iar în 2023 a ajuns la 1.600 de miliarde de lei. Asta înseamnă că în ultimii 10 ani, PIB-ul României a cres­cut de peste 2,5 ori, respectiv cu aproape 1.000 de miliarde de lei, iar cele mai mari creșteri au avut loc în gu­vernările PSD.
Investițiile decise de PSD, încă de la in­trarea la guvernare, cresc economia și vor reduce decalajele de dezvoltare din­tre regiunile țării și la nivel european.
Stabilitatea politică a României stă și la baza relațiilor diplomatice cu alte țări și deschide calea investițiilor străine. Un bun exemplu în acest sens, cu rezultate con­crete, este extinderea partene­ri­a­tului dintre Hidroelectrica și Masdar (UAE) în privința instalării de panouri foto­voltaice plutitoare pe lacurile de acu­mulare. Este un model de afacere care promovează sustenabilitatea și di­versitatea surselor curate de energie, prin care se previne evaporarea apei din la­cul de acumulare, concomitent cu pro­ducerea energiei regenerabile.
PSD se va prezenta mereu în fața ro­mânilor cu soluții transparente și efici­en­te în toate sectoarele economiei și, prin procedură parlamentară sau guver­na­mentală, PSD va continua să vină cu mă­suri care au rolul de a stabiliza și proteja veniturile salariaților și a pensionarilor și economia României.
În această săptămână, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și în Comisia pen­tru industrii și servicii, al cărei vice­pre­șe­dinte sunt, se regăsesc pro­iecte le­gislative care au ca scop re­gle­men­tarea reformelor eco­no­mice, îm­bu­nătățirea sistemului ru­tier și cir­culației rutiere, al ac­ce­su­lui la să­nătate și educație, creș­te­rea trans­parenței în adminis­tra­ție, protecția drepturilor con­su­ma­torilor, gestionarea financiară a fondurilor europene, apro­ba­rea de Or­do­nanțe de Urgență emise de Guvernul României și multe alte proiecte im­portante pentru cetățenii României.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura