Comunitate

Spitalul din Brad are director medical nou

Magdalena Șerban

Începând cu luna curentă, dr. Patricia Poptelecan (foto) este noul director medical interimar al Spi­ta­lului municipal Brad.

Aduce plusvaloare echipei
Dr. Patricia Poptelecan a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, apoi a fost medic rezident Boli Infecțioase la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara (01/2013 – 01/2018 ), res­pectiv medic specialist Boli Infecțioase la Spitalul Municipal Brad (02/2018 – 01/2023) și medic primar Boli Infec­țioase la aceeași unitate sanitară (02/2023 – în curs). Totodată, mai tre­buie precizat că a mai ocupat poziția de lider al echipei din România și membru coordonator în cadrul programului European Youth Weeks – Haus am Maiberg (05/2009 – 07/2010), fiind și medic colaborator în programul na­țio­nal de vaccinare anti-Covid 19 – Cen­trul de vaccinare Brad (02/2021 – 11/2021) și coordonator al Com­par­timentului de Boli Infecțioase al Spi­talul Municipal Brad (04/2020 – 01/2024). Atribuțiile aferente noului post includ monitorizarea calității serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, elaborarea pro­pu­nerilor de îmbunătățire a ac­tivității medicale, a­pro­barea protocoalelor de practică me­dicală și mo­nitorizarea pro­ce­sului de implementare a acestora, precum și coordonarea ac­ti­vi­tă­ților medicale des­fă­șurate la nivelul secțiilor, pentru asigurarea trata­men­tului adecvat pa­cienţilor in­ternaţi, coordonarea im­ple­mentării pro­gramelor de sănătate, asigurarea res­pectării normelor de etică pro­fesională şi deontologie me­dicală, co­laborând cu Colegiul Me­dicilor din România și participarea, ală­turi de manager, la organizarea asis­tenței me­dicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale. „Într-o vreme în care sectorul medical se con­fruntă cu numeroase provocări și schim­bări, este esențial să avem alături o per­soană tânără, dinamică și cu viziune clară pentru a reuși să ne atin­gem obiectivul de a crește cali­tatea ser­viciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Brad. Ca medic infecționist, în perioada pandemiei Covid-19, Patricia a fost mereu în linia întâi și a gestionat în mod profesionist acti­vi­tatea Compar­ti­men­tului de Boli Infec­­țioase și am convin­ge­rea că va avea ace­eași dedicare în coor­donarea ac­tivității me­dicale a instituției” a trans­mis Ștefan Tiriteu (medalion), ma­na­gerul Spita­lu­lui municipal Brad.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura