Politica si administratie

Somați să achite chiriile!

Direcția de Asistență Socială Deva informează că persoanele care be­ne­ficiază de locuințe sociale, locuințe ANL și locuințe din fondul locativ de stat aflate în proprietatea mu­ni­cipiului că ultima zi de plată, în nu­merar (casierie), a chiriilor pentru luna iulie este joi, 28 iulie 2022 (penultima zi lucrătoare a lunii).

Ce penalități sunt
„Totodată, 28 iulie 2022 este și ultima zi de plată a ratelor pentru locu­ințelele ANL și locuințele din fondul locativ de stat achiziționate cu plata în rate. Neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată atrage penalități de întârziere, conform contractelor de închiriere/vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuințelor, astfel: 0,1%/zi asupra sumei datorate, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență – în cazul chiriei pentru lo­cuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat, 0,05%/zi – asupra sumei datorate, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență – în cazul chiriei pentru locuințele ANL, 2%/lună asupra sumei datorate, cal­culată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență – în cazul ratei pentru locuințele ANL cum­părate cu plata în rate lunare, 8%/an asupra sumei datorate, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență – în cazul ratei pentru locu­ințele din fondul locativ de stat
Direcția de Asistență Socială Deva administrează 657 de locuințe sociale (garsoniere, apartamente și camere de cămin), 153 de locuințe ANL (garso­niere și apartamente) și alte 32 de locuințe din fondul locativ de stat (gar­soniere și apartamente). (A.N.)